facebook RSS # #

21.10.2019 23:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-29 05:47       aktualizacja: 2019-08-29 06:00       WIADOMOŚCI
  A A A

Gmina Świdnica: XII sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 29.08.2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
3) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Mokrzeszów w sprawie budowy gminnej drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem miejscowości Mokrzeszów na działkach oznaczonych nr 1141, 1124/2, 789/3;
4) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Świdnica;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica, a Gminą Żarów dotyczącego przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle;
6) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ”Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdnica;
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pszenno, gmina Świdnica;
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica;
10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Gogołów, gmina Świdnica;
11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Boleścin, gmina Świdnica;
12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Burkatów, gmina Świdnica;
13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica;
14) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Słotwina, gmina Świdnica;
15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Makowice, gmina Świdnica;
16) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Grodziszcze, gmina Świdnica;
17) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wiśniowa, gmina Świdnica;
18) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Dolna, gmina Świdnica.
19) w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Świdnica wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 179/4 położonej w obrębie Miłochów.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Świdnica.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25