facebook RSS # #

16.01.2019 16:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-03-15 16:16       aktualizacja: 2013-03-21 16:16       WIADOMOŚCI
  A A A

Komorniki: Radny nadużył prawo do informacji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznaje rację Urzędowi. W świetle orzeczenia SKO radny nadużył prawo do informacji publicznej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Komorniki o odmowie dostępu do informacji publicznej uznając tym samym jego działanie za prawidłowe i zgodne z prawem.

W drugiej połowie ubiegłego roku do SKO w Poznaniu trafiło kilkanaście odwołań Radnego Gminy Komorniki od decyzji Wójta o odmowie dostępu do informacji publicznej. Decyzja SKO, która wpłynęła do urzędu w Komornikach 14 marca jest pierwszym odzewem w tej sprawie.

Przypomnijmy, Adrian Hewusz, Radny Gminy Komorniki tylko w zeszłym roku złożył do komornickiego urzędu kilkadziesiąt wniosków o dostęp do informacji publicznej. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zakres żądanej informacji sięgał czasów początku samorządu.

W ciągu jednego miesiąca radny wystąpił z kilkunastoma wnioskami, w których żądał udostępnienia takich informacji jak: kopie decyzji administracyjnych wydanych od 2002 r. wraz z dokumentacją zaskarżającą i wyrokami; kopie dokumentów z postępowań przetargowych od 2002 r.; kopie umów zawartych przez gminę na usługi i towary na kwoty od 500 zł do 5 mln.; kopie faktur wystawionych i otrzymanych przez urząd i inne jednostki organizacyjne gminy za okres ostatnich 10 lat, wyciągi bankowe urzędu i innych jednostek czy kopie decyzji o warunkach zabudowy za okres 5 lat. To tylko niektóre dziedziny, które stały się przedmiotem zainteresowania radnego, żądającego przekazania informacji w formie skanów na swoją skrzynkę e-mail.

Wójt odmówił udostępnienia wnioskowanych informacji uzasadniając, iż jest to niemożliwe bez szkody dla funkcjonowania urzędu. Realizacja wniosków radnego spowodowałaby prawdziwy paraliż pracy urzędników, którzy kosztem wykonywania swoich bieżących obowiązków, odszukiwaliby dokumenty w archiwum, segregowali je, kopiowali, anonimizowali, wreszcie skanowali. Mocnym argumentem po stronie urzędu była symulacja, jaką posłużył się Wójt w swojej decyzji.

Udowodniono, że na realizację jedynie niewielkiego zakresu złożonych przez radnego wniosków, tj. kopii nakazów płatniczych wydanych w urzędzie przez ostatnie 10 lat, urząd potrzebowałby 12,5 miesiąca pracy.

Nie tylko poważnie zakłóciłoby to pracę bieżącą urzędu, ale także nadszarpnęło gminny budżet. SKO stanęło na stanowisku, iż samo kopiowanie decyzji za okres ostatnich 10 lat stanowi, nawet dla niewielkiego urzędu, duże obciążenie pracowników.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze potwierdziło stanowisko Wójta, iż mnożenie wniosków przez radnego Hewusza o dostęp do informacji publicznej jest wyrazem nadużycia prawa do informacji publicznej i de facto ma na celu utrudnienie działań organu władzy publicznej.

SKO podziela także pogląd organu I instancji, że Pan Adrian Hewusz, „jako radny Gminy Komorniki jest zobowiązany do szczególnej troski o dobro wspólne - majątek gminy, co nakłada na niego obowiązek etycznego postępowania w swym działaniu publicznym, które musi mieć na względzie dobro wspólne gminy”.

Oświadczenie radnego Adriana Hewusza:

"Skierowane przeze mnie w trybie informacji publicznej pytania miały na celu uzyskanie materiału do przeprowadzenia kompleksowej kontroli działalności Gminy w związku z różnymi nieprawidłowościami zgłaszanymi mi przez mieszkańców.

W toku postępowania przed SKO w Poznaniu w sposób rażący naruszono moje uprawnienia procesowe, w szczególności uniemożliwiono mi skorzystanie z uprawnienia do wypowiedzenia się odnośnie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Uzasadnienie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego narusza moje dobra osobiste i świadczy o nieznajomości przepisów prawa przez ten organ.

Prawo do uzyskania informacji publicznej zapisane zostało w Konstytucji. Nie można obywatelowi odmówić prawa do tej informacji, bo organowi wydaje się, że określona wiedza nie jest obywatelowi niepotrzebna. Takie stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nakazuje mi sformułowanie pytania, czy organom władzy publicznej w Komornikach i Poznaniu zależy na tym, aby pewne informacje i dokumenty nie ujrzały światła dziennego?"

Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25