facebook RSS # #

08.12.2019 12:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-16 10:03       aktualizacja: 2016-08-16 10:05       
  A A A

Jak przygotować inwestycję

Jak przygotować inwestycję
Fot. Fotolia
W obecnej perspektywie finansowej przed polskimi jednostkami samorządu terytorialnego stoi wiele wyzwań. Występujący zakres potrzeb bieżących i inwestycyjnych, o charakterze ilościowym i jakościowym, wyznacza zapotrzebowanie na środki finansowe.

Warunkiem pozyskania funduszy unijnych będzie umiejętność zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak również wiedza w zakresie zarządzania finansami. W procesie zarządzania finansami, podstawowym celem powinno być maksymalizowanie korzyści z posiadanych zasobów oraz minimalizowanie strat i ryzyka związanego z podejmowanymi przedsięwzięciami i działalnością, co szczególnie dotyczy przedsięwzięć rozwojowych, gdzie korzyści i koszty zazwyczaj rozłożone są w czasie. Z tego też powodu każda decyzja finansowa to w mniejszym lub większym stopniu studium analityczne, którego wynikiem powinna być decyzja nakreślająca w sposób wyczerpujący jej skutki obecne i dla okresów przyszłych.

Podjęcie decyzji dotyczącej realizacji projektu powinno bazować na przeprowadzonych analizach i prognozach wykazujących możliwość współfinansowania projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, w budżecie projektu należy precyzyjnie określić przyszłe koszty jego realizacji i funkcjonowania w fazie eksploatacji, umiejętnie dobierając przy tym dostępne źródła finansowania. Każdorazowo dużą uwagę należy przypisać możliwości zapewniania wkładu własnego, bazującego na własnych środkach budżetowych.

Przygotowana prognoza budżetu powinna wykazać nie tylko prawną zdolność do realizacji projektu (wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych, podlegający zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową), ale przede wszystkim zdolność finansową , wynikając z analizy wszystkich przepływów finansowych.

Praktyka wykazuje, że podjęcie decyzji o współfinansowaniu projektu funduszami UE może znacznie przyspieszyć tempo procesów rozwoju jednostki terytorialnej. Jednakże w sytuacji złego przygotowania projektu, w szczególności braku możliwości jego współfinansowania, może stać się przyczyną długotrwałych problemów finansowych.

Więcej w wykładzie SAF IV: Przygotowanie projektu inwestycyjnego - ocena zdolności finansowej beneficjenta do współfinansowania projektu

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25