facebook RSS # #

08.12.2019 11:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-16 10:09       aktualizacja: 2016-08-16 10:12       
  A A A

Analiza finansowa w projektach PPP

Analiza finansowa w projektach PPP
Fot. Fotolia
Istotą przedsięwzięć partnerskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest takie włączenie sektora prywatnego w sferę przedsięwzięć publicznych, które przyniesie korzyść nie tylko podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w prowadzenie działalności, ale przede wszystkim finalnym odbiorcom usług.

Przedsięwzięcia tego typu spełniają więc dwojaką rolę. Kapitał zewnętrzny, jaki poprzez zaangażowanie inwestorów prywatnych wykorzystywany jest na cele świadczenia usług publicznych, pozwala odciążyć w tej kwestii budżety samorządowe. W każdym przypadku projekty partnerskie łączą wymiar komercyjny wyrażony w ekonomicznych korzyściach dla inwestora prywatnego z wymiarem społecznym oznaczającym odpowiedni poziom zaspokojenia popytu na daną usługę komunalną, bądź odpowiednie zagospodarowanie infrastrukturalne terenu w myśl zapisów ustawowych o obowiązkach jednostki samorządu terytorialnego wobec społeczności lokalnej.

W ten sposób partnerzy realizujący projekt spełniają istotną rolę w dziedzinie poprawy jakości oraz zwiększeniu efektywności świadczenia usług, co przynosi odczuwalne korzyści odbiorcom, spełniając tym samym warunek uwzględnienia społecznego wymiaru projektu. Aspekt finansowy przedsięwzięć infrastrukturalnych jest jednym z ważniejszych wyjaśnień dlaczego partnerstwo publiczno-prywatne cieszy się popularnością w krajach Europy Zachodniej.

Z punktu widzenia partnera publicznego jest to często jedyna możliwość realizacji dużych projektów, na które nie ma możliwości wygospodarowania środków budżetowych. Włączenie tej metody w planowanie, finansowanie i realizację inwestycji pozwala na pozyskanie dodatkowych środków niepublicznych. Pozyskanie inwestorów prywatnych w tradycyjnie publicznych dziedzinach jest możliwe dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków prawnych oraz współpracy przy podejmowaniu inwestycji z lokalnym sektorem publicznym. W praktyce korzyści jakie odnosi partner prywatny także mają wymiar finansowy. Wkład, jaki w projekt wnosi partner publiczny opierać może się na przygotowaniu terenu inwestycji, zapewnieniu dogodnych warunków realizacji całego przedsięwzięcia, ale też na wsparciu w zakresie posykiwania zewnętrznych źródeł finansowania przez realizatora prywatnego. Oszczędności, jakie wynikają z tego tytułu, mogą więc być przeznaczone na późniejszą fazę realizacji inwestycji.

Współpraca obu sektorów przynosi jednak nie tylko korzyści finansowe. Pomimo rozbieżnych ogólnych celów prowadzonej działalności w obu sektorach, transfer rozwiązań instytucjonalnych, metod zarządzania i aspektów organizacyjnych praktykowanych przez inwestorów prywatnych, może okazać się wartościowym wkładem w funkcjonowanie sektora publicznego. Motywacja sektora publicznego wynikająca z deficytu kapitału, współgrać musi z oczekiwaniami partnera prywatnego. To właśnie partner prywatny poprzez swoje doświadczenie w zakresie konstruowania montażu finansowego i pozyskiwania środków postrzegany jest jako bardziej dynamiczny, kreatywny a przede wszystkim innowacyjny. Partner publiczny stanowi zaś gwarancję stabilności i trwałości przedsięwzięcia, zwłaszcza, gdy dotyczy ono świadczenia usług komunalnych. Partycypacja sektora publicznego jest też ważnym atutem z punktu widzenia bezpieczeństwa instytucji kredytującej. Współpraca inwestora prywatnego z partnerami samorządowymi jest czynnikiem znacznie ułatwiającym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Kluczowym aspektem, który musi być poddany dokładnej analizie w procesie decyzyjnym a także w późniejszym etapie wyboru partnerstwa publiczno-prywatnego jest to, czy przyniesie ono wartości w stosunku do zaangażowanych pieniędzy i przede wszystkim, każdą inną dodatkową wartość niż tradycyjne metody udzielania zamówień publicznych. Wymaga to dodatkowego zaangażowania w opracowanie metody porównań kosztów i efektów nowatorskich rozwiązań partnerskich wobec metod tradycyjnych.

Więcej w wykładzie SAF IV: Analiza finansowa w projektach PPP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25