facebook RSS # #

08.12.2019 11:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-16 10:34       aktualizacja: 2016-08-16 11:06       
  A A A

Czy gminę stać na nową inwestycję?

Czy gminę stać na nową inwestycję?
Fot. Fotolia
Racjonalność polityki dochodowej władz lokalnych ma bardzo duże znaczenie dla całości gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowane w jej ramach świadome działania maja prowadzić do osiągnięcia założonych celów, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod.

Podstawę racjonalnej gospodarki budżetowej i polityki finansowej stanowią lokalne źródła dochodów budżetowych. Ich wysoki poziom i stabilność ma pozytywny wpływ na kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. Z tego punktu widzenia obowiązujący w naszym kraju system dochodów jednostek samorządu terytorialnego trudno uznać za sprzyjający umacnianiu ich samodzielności finansowej.

Jakkolwiek władze samorządowe jako organ właściwy do wymiaru i poboru podatków mają wprawdzie możliwość ustalania wysokości ich stawek, a także decydowania o zastosowaniu niektórych preferencji podatkowych, w praktyce władztwo podatkowe jest jednak bardzo ograniczone. Niska autonomia w zakresie kształtowania dochodów podatkowych ogranicza możliwość kreowania własnej, efektywnej polityki finansowej. W wielu przypadkach stanowi także istotną barierę kształtowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego.

W praktyce władze lokalne często prowadzą bierną politykę dochodową. Podejście takie nie wydaje się właściwe, nie sprzyja bowiem wykorzystaniu istniejącego potencjału finansowego JST, ma także bardzo istotny wpływ na ilości i jakość świadczonych usług oraz możliwość generowania środków na finansowanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. Istotny wpływ na efekty prowadzonej gospodarki finansowej ma umiejętność zarządzania finansami.

Praktyka wykazuje, że władze lokalne zarządzające strategicznie w bardziej efektywny sposób kształtują politykę finansową niż włodarze stosujący model administracyjny. Przejawia się to w: większym wykorzystaniu lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego, wyższej jakości świadczenia zadań publicznych i lepszym kształtowaniu procesów rozwoju. Stosowanie nowoczesnych instrumentów zarządzania
finansami powinno prowadzić do lepszego wykorzystania występującego lokalnie potencjału i wzrostu konkurencyjności jednostki terytorialnej.

Przeprowadzone badania wykazały, że w systemie dochodów podatkowych najważniejsze znaczenie mają dwa źródła - udziały podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości. W ostatnich 10 latach pozycja tych dochodów w budżetach gmin była stabilna, notowano wysoką dynamikę ich wzrostu. Ich stały i wysoki udział w budżetach samorządowych jest jednym z podstawowych warunków kształtowania własnej, racjonalnej polityki finansowej. Jednocześnie duże zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce powoduje, że w wielu przypadkach poziom uzyskiwanych dochodów podatkowych nie zapewnia im odpowiednio wysokiego potencjału finansowego w stosunku do rozmiarów realizowanych zadań i zgłaszanych potrzeb rozwojowych.

Więcej w wykładzie SAF IV: Ocena zdolności gminy do współfinansowania projektu - polityka dochodowa
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25