facebook RSS # #

11.12.2019 14:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-24 09:54       aktualizacja: 2019-04-24 09:55       SZKOLENIA
  A A A

Ekspert: podstawowym narzędziem pracy każdego ekonomisty jest model ekonomiczny

Podstawowym narzędziem pracy każdego ekonomisty jest model ekonomiczny – wyjaśnia dr Piotr Maszczyk z SGH. Autor wykładu wprowadzającego uczestników Prasowej Akademii Pieniądza w zagadnienia ekonomii wyjaśnia jak pracują naukowcy zajmujący się tą dziedziną wiedzy. 

Jak podkreśla ekspert, podstawowym narzędziem pracy każdego ekonomisty jest model ekonomiczny, „który stanowi konstrukcję myślową opartą na układzie założeń upraszczających złożoną rzeczywistość”.   

Wyjaśnia on jednak, że w modelu ekonomicznym część zmiennych zostaje pominięta, żeby uwypuklić znaczenie tych, które wydają się badaczowi najważniejsze. „W analizie modeli obowiązuje zasada +ceteris paribus+ tzn. przy pozostałych warunkach bez zmiany. Zasada ta polega na analizie zależności zjawiska od jednej determinanty przyjmując założenie, że inne nie ulegają zmianie” – tłumaczy dr Maszczyk.

Ekonomista wskazuje, że kluczowym elementem w konstrukcji modeli jest posiadanie odpowiednio długich i porównywalnych szeregów czasowych danych ilustrujących konkretne zjawisko ekonomiczne. „Posiadając takie dane, ekonomiści próbują odkryć, jakie są związki pomiędzy różnymi zmiennymi ekonomicznymi” – tłumaczy dr Maszczyk. 

Dodaje, że jednym z najprostszych modeli jest popyt rynkowy, czyli zależność wiążąca zapotrzebowanie na dane dobro z jego ceną. „Dość dobrze udokumentowana ekonomiczna zależność wskazuje, że w kontekście przeważającej części dóbr i usług obniżająca się cena wpływa na wzrost zainteresowania danym produktem. Należy jednak pamiętać, żeby nie mylić korelacji (czyli współwystępowania) z zależnością przyczynowo – skutkową” – zaznacza Maszczyk.

Ekonomista przyznaje, że naukowcy zajmujący się tą dziedziną posługują się również doświadczeniami, a ekonomia doświadczalna (eksperymentalna) to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów nauk ekonomicznych. „Niemniej, z uwagi na ograniczone możliwości wykorzystania eksperymentów w badaniu zjawisk ekonomicznych, podstawowym narzędziem wciąż pozostają modele ekonomiczne” – dodaje dr Maszczyk.

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składa się z 10 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych bezpłatnie po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl.


TAGI: SZKOLENIA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25