facebook RSS # #

22.02.2019 08:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-12-22 15:33       aktualizacja: 2016-12-22 18:22       CZYTELNICY
  A A A

Robimy z urzędu. Tylko szefowie pracują zgodnie ze swoim zakresem obowiązków?

Robimy z urzędu. Tylko szefowie pracują zgodnie ze swoim zakresem obowiązków?
Czy zakres obowiązków odpowiada
rzeczywistym zadaniom?
Odpowiedź brzmi: nie
Fot.Fotolia
Faktycznie wykonywana praca nie odpowiada zakresowi obowiązków u większość ankietowanych samorządowców. Najgorzej wypadli pracownicy pomocniczy i obsługi

Serwis Samorządowy PAP w badaniu dotyczącym jakości pracy w samorządzie zapytał samorządowców o ocenę poszczególnych aspektów związanych z ich pracą.

Jednym ze sformułowań, do których mieli odnieść się ankietowani, było stwierdzenie: „zakres moich obowiązków odpowiada moim rzeczywistym zadaniom”. Jeden oznaczało w badaniu ocenę bardzo negatywną, natomiast pięć - bardzo pozytywną.

Co czwarty ankietowany zakreślił w tej sytuacji najniższą notę. Niemal tyle samo osób (23 proc.) wskazało dwa w pięciostopniowej skali, a 19 proc. - trzy. Łącznie te najbardziej negatywne oceny zaznaczyło 67 proc. osób. Natomiast dla 18 proc. badanych zakres obowiązków niemal dokładnie odpowiada rzeczywistym zadaniom (cztery na pięć), a w 14 proc. przypadków uznano, że te pojęcia pokrywają się.

Odpowiedzi różnią się, kiedy weźmiemy pod uwagę staż pracy ankietowanych. Zakres obowiązków częściej odpowiada rzeczywistym zadaniom u osób wykonujących swój zawód dłużej. Wśród pracowników, którzy pracują do 10 lat, pierwsze dwie najniższe noty wskazało 56 proc. badanych, a pośród tych pracujących dłużej - 44 proc. Najwyższą ocenę stwierdzeniu o obowiązkach służbowych wystawiło natomiast 10 proc. pracowników zatrudnionych do 10 lat i 16 proc. pracujących od ponad dekady.

Największą grupę osób najbardziej negatywnie odnoszących się do stwierdzenia stanowią pracownicy pomocniczy i obsługi. W tym przypadku 38 proc. zaznaczyło jeden na skali, a połowa z nich wskazała na dwa.

Z kolei grupą, która w największym stopniu zidentyfikowała wykonywane zadania jako swoje formalne obowiązki są pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie wyboru (np. wójt, starosta, marszałek). Najwyższą notę (pięć) wskazało w tym przypadku 44 proc. ankietowanych.

W ankiecie wzięło udział 325 osób.

kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25