facebook RSS # #

26.05.2019 02:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-25 14:07       aktualizacja: 2018-05-25 14:11       CZYTELNICY
  A A A

Lista wątpliwości. Czytelnicy o wdrożeniu przepisów obniżających pensje wójtom

Lista wątpliwości. Czytelnicy o wdrożeniu przepisów obniżających pensje wójtom
Nie zazdroszczę skarbnikom, bo zanim złożą asygnatę pod przelewem, muszą sprawdzić, czy wolno tyle przelać na prywatne konto kogoś, kto wie, że za dużo bierze – pisze Czytelnik.

Od tygodnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które przewiduje obniżenie od 1 lipca pensji zasadniczej osób pełniących funkcje zarządzające w jst lub w związkach jst, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Mirosław Chrapusta, dyrektor wydziału prawnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, ocenił, że do obniżki pensji wójtów nie będzie konieczna uchwała, bo rozporządzenie zadziała "z automatu". Czytaj: Obniżka z automatu

„Niby jak zadziała z automatu, skoro mamy widełki, a nie sztywną, jedną kwotę? Rada gminy musi zdecydować czy, dać wójtowi górną czy dolną granicę. Samo się nie ustali” – komentuje Urzędnik.

A Mireko66 dodaje: „Obniżka nie "z automatu", tylko na podstawie uchwały rady gminy. Dla porządku przypomnę art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały".

W komentarzach pojawiają się też pytania o odpowiedzialność i sankcje. „Skoro zmienił się akt wyższego rzędu, na podstawie którego rada uchwaliła wynagrodzenie, to tamta uchwała z mocy prawa powinna stracić ważność w tym zakresie. Pytanie więc, czy ktoś, kto zatwierdzi przelew wyższy niż w przepisie, odpowie karnie?” – zastanawia się Czytelnik.

„Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 usg do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy” – wskazuje z kolei Urzędnik. „Jeżeli wójt nie przedłożył radzie projektu uchwały o obniżeniu mu wynagrodzenia i dalej pobiera zawyżone wynagrodzenie, to czy jest to z jego strony niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego, który działa na szkodę gminy (art. 231 kk)?” – pyta.

A nadzór finansowy pisze: „No to NIK będzie miało co kontrolować. Nie zazdroszczę skarbnikom, bo zanim złoża asygnatę pod przelewem, muszą sprawdzić, czy wolno tyle przelać na prywatne konto kogoś, kto wie, że za dużo bierze i choć ma prawny obowiązek przedłożyć radzie projekt uchwały obniżającej mu wynagrodzenie, to tego nie robi.”.

Czytelnicy mają też wątpliwości co do obniżenia pensji zastępcy wójta.

„Wypowiedzenie zmieniające z okresem 3-miesiecznym tzn. że obniżka zadziała od 1 września, a nie od 1 lipca, jak jest w rozporządzeniu?” – zauważa bbb.

Sekretarz gminy przytacza uchwałę SN: „W orzecznictwie został sformułowany pogląd, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie powołania jest niedopuszczalne (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1987 r., III PZP 47/87, OSNCP 1989 z. 9 poz. 131, OSPiKA 1989 z. 2 poz. 45 z glosą T. Zielińskiego). Wobec powyższego Burmistrz może zaproponować zastępcy tylko porozumienie stron a nie wypowiedzenie zmieniające warunki płacy w tym przypadku”.

Inny Czytelnik znajduje natomiast rozwiązanie: „Sekretarzu gminy, wójt może też swojego zastępcę odwołać i ponownie powołać na nowych warunkach, jak ten nie zgodzi się na porozumienie zmieniające. Ja bym natomiast takiego zastępcy, co wbrew przepisowi chce brać więcej, niż może mu dać wójt, drugo raz nie powoływał”.

O wykładnię, jak ma w praktyce wyglądać obniżenie pensji samorządowców, zapytaliśmy resort pracy zaraz po przyjęciu przez rząd nowych przepisów. Razem z Państwem czekamy na odpowiedź.

aba/
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-29 08:03:31
Toja: Jak czytam pochwalne peany nt. samorządów od Prezydenta i ministra MSWiA, to niedobrze mi się robi. Obłuda i jeszcze raz obłuda!
 
2018-05-28 15:22:59
kij: Jeszcze takiej pogardy dla samorządu nie widzieliśmy od 30 lat.
A mądra Rada Gminy powinna to odrzucić , a po reakcji wojewody zaskarżyć do Sądu Administracyjnego.
Nie zmienia się kontraktu na czas kadencji w czasie jego trwania, zresztą ten akt prawny wprowadzony został z naruszeniem prawa bo bez opinii komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego.
Tak im się spieszyło strzelić sobie w kolano !!!!
 
2018-05-27 16:14:07
korzyśc majątkowa: To, że taki przepis ma wejść w życie było wiadomo od dawna i powszechnie było o tym głośno, więc można było się do jego wdrożenia przygotować. W żaden sposób nie można usprawiedliwić bezczynności wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jako funkcjonariusza publicznego, który mając świadomość i prawny obowiązek działania zgodnie z prawem, nie przeprowadził rozmów ze swoim zastępcą i skarbnikiem oraz nie przygotował i nie przedłożył radzie gminy stosownych projektów uchwał w zakresie obniżenia swojego wynagrodzenia i ewentualnie odwołania skarbnika, który chce brać więcej, niż ustawodawca na to pozwala. Burmistrz, prezydent miasta, który świadomie pobiera z gminnej kasy wyższe wynagrodzenie, niż ustawodawca przewidział, ewidentnie działa na szkodę gminy, co może być ocenione w kategoriach czynu z art. 231 K.k. Ile jest warta także kontrasygnata skarbnika, który świadomie bierze wyższe wynagrodzenie, niż przewidział ustawodawca dla tego stanowiska?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25