facebook RSS # #

26.05.2019 02:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-08 20:07       aktualizacja: 2018-06-08 15:09       CZYTELNICY
  A A A

Ciach sekretarzowi. Czytelnicy o obniżkach wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów

Ciach sekretarzowi. Czytelnicy o obniżkach wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów
Fot. Fotolia
U mnie obniżki dotkną wszystkich pracowników. Przecież wójt nie będzie zarabiał mniej niż sekretarz. To ciach sekretarzowi – komentuje Czytelnik.

Przedstawiciele rządu przedstawili sejmowej komisji samorządu terytorialnego informację o nowym rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i jego skutkach dla samorządów. Podkreślali, że obniżenie pensji samorządowców pełniących funkcje zarządzające to odpowiedź na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych. Czytaj: Możliwość obniżki oraz Rzecz w radzie

„Powszechne oczekiwanie społeczne - to ci dopiero argument. W dodatku niezmierzony. Powszechnym oczekiwaniem społecznym jest obniżenie podatków dla obywateli, obniżenie cen paliwa, dlaczego rząd tego nie wprowadza? Trzeba to zrobić, natychmiast. A postępuje się wręcz odwrotnie, wprowadza różne opłaty, podwyższa akcyzy itp. Wbrew oczekiwaniom społecznym” – punktuje OldestWomen.

Krzysztof dopytuje z kolei: „Jakie wynagrodzenie otrzyma wójt, jeśli rada nie przegłosuje uchwały, a wcześniej wójt miał maxa. Może ktoś mi wyjaśni?”.

I Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, i Stanisław Szwed, wiceminister pracy, podkreślali w Sejmie, że obniżane jest tylko wynagrodzenie zasadnicze, więc po uwzględnieniu dodatków cała pensja wójta nie musi ulec obniżeniu o jedną piątą.

„Jedynie dodatek funkcyjny nie zależy od płacy zasadniczej. Zapewne zapomniałem jeszcze o milionie składników wynagrodzenia burmistrza, które nie zależą od płacy zasadniczej” – ironizuje z kolei Sekretarz.

I dodaje: „U mnie obniżki dotkną wszystkich pracowników. Przecież chyba pan minister nie wyobraża sobie, aby wójt zarabiał mniej niż sekretarz. To ciach sekretarzowi. Czyli kierownik będzie zarabiał mniej od sekretarza. To ciach kierownikowi. I tak aż do sprzątaczki. Proszę więc o podniesienie płacy minimalnej, bo powyższym sposobem u mnie sprzątaczka będzie musiała zarabiać poniżej płacy minimalnej”.

„A na pobliskiej budowie szef kombinuje, bo nie umie znaleźć pracownika do grabienia trawnika za 5 tys. na rękę. W okolicznej kopalni pełnomocnik pełnomocnika pełnomocnika zarabia 40 tys. zł i nie ma nawet upoważnienia do samodzielnego zakupu wody mineralnej” – pisze Czytelnik.

Dziękujemy za wszystkie Państwa komentarze do artykułów!

aba/
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-14 14:58:12
goral: A jak rozporządzenie jest niezgodne z ustawą to kto ponosi KARE ?
 
2018-06-12 20:58:11
CRTL: Do RP, Krecika i lexa:
Bzdury ubrane w argumenty prawnicze nie przestają być bzdurami. Tezy stawiane w Twoim komentarzu nijak się mają do rzeczywistości. Sankcja karna za głosowanie w radzie, za korzystanie z wolnego mandatu? Ha ha ha...
 
2018-06-12 07:59:08
B.W.: Kochani tu nie chodzi stricte o pieniądze, każdy burmistrz jakoś przeżyje za te "skromne" dziesięć tysięcy, tylko oto w jaki sposób jest ta zmiana dokonywana, uzasadniana, dlaczego i przez Kogo. Kiedyś przedwojenni Profesorowie Wydziałów Prawa nazywali takie uchwalanie przepisów "Prawem buszu".
 
2018-06-11 10:21:48
Alina: To tak dla tych co piszą o ustawodawcy. Chciałbym przypomnieć że Rada Ministrów a to ona wydała rozporządzenie nie jest ustawodawcą. Ustawodawca jest sejm a ustawa o pracownikach samorządowych ogranicza wynagrodzenie wójta/burmistrza/ prezydenta do 7 krotnej kwoty bazowej. Ten przepis nie uległ zmianie.
 
2018-06-11 08:25:56
Konrad: jak prezydenci, burmistrzowie itd. wywindowali dyrektorom, kierownikom, naczelnikom wydz. i ich zastępcom wysokie uposażenia to teraz czas je urealnić w stosunku do pozostałych pracowników urzędów.
 
2018-06-11 07:47:37
ramboł: Max sekretarzowi - nie ciach! Podwyżka dla Sekretarza w tym samym miesiącu co obniżka wójta w wysokości tej obniżki... co powiecie na taką sytuację? Budzi jakieś uczucia? Podejrzenia?
 
2018-06-11 07:28:20
Haurix: Znam gminy gdzie Wójt zarabia mniej niż Skarbnik i Sekretarz stojąc na stanowisku: "To że mi zabierają nie znaczy że ja mam zabierać"
 
2018-06-11 06:49:42
lex: Jeżeli rada nie dokona stosownych zmian w uchwale ws. wynagradzania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ślad za przepisem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ws. wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), które weszło w życie z dniem 19 maja 2018 r., to zapis tej uchwały sprzeczny z tym przepisem z mocy prawa-art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy oraz przepisów rozporządzenia o zasadach techniki prawodawczej utraci moc w zakresie zapisów niezgodnych z tym rozporządzeniem. A ponieważ wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ władzy publicznej zgodnie z art. 7 konstytucji RP może działać wyłącznie na podstawie i w granicach wyraźnie określonej normy kompetencyjnej, zatem nie będzie miał podstawy prawnej do naliczania sobie i wypłaty wynagrodzenia, bo zapis uchwały rady niezgodny z rozporządzeniem płacowym przestanie z mocy prawa obowiązywać. Naliczenie i wypłata zaś wynagrodzenia bez podstawy prawnej to znów przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i spowodowanie straty dla gminy z tego tytułu (ar. 231 k.k.)
 
2018-06-08 18:20:45
Krecik: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są z mocy prawa nieważne (chyba, że ustawodawca postanowi inaczej) a rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w tym zakresie ma jedynie charakter porządkowy. Skoro zatem dla organów władzy publicznej nie ma zastosowania ogólna zasada, że co nie jest prawem zabronione, to jest dozwolone, bo każde działanie rady, w tym także w formie podejmowanych uchwał, musi być oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej (art. 7 Konstytucji) i skoro zmianie uległ przepis prawa, w oparciu o który podjęta została uchwała o wynagrodzeniu burmistrza (przestał on obowiązywać) to nie ma już podstawy prawnej, w oparciu o którą burmistrzowi można wypłacać wynagrodzenie. Nie działają tu przecież przepisy cywilne o umowach ani przepisy Kodeksu pracy w zakresie wynagrodzenia, jest to akt jednostronny organu władzy publicznej, więc powinien wynikać z konkretnej normy kompetencyjnej, a jej już nie ma. Pytanie więc do skarbników-na jakiej podstawie prawnej będą wypłacać włodarzom od 1 lipca b.r zawyżone wynagrodzenie, skoro zapis uchwały w tym zakresie z mocy prawa stracił moc? I następne pytanie-kto (jaki funkcjonariusz publiczny) wypłacając burmistrzowi nienależne wynagrodzenie przekroczył swoje kompetencje narażając jednocześnie gminę na straty finansowe (art. 231 k.k.)?
 
2018-06-08 16:46:19
RP: Do "Krzysztofa" dopytującego: „Jakie wynagrodzenie otrzyma wójt, jeśli rada nie przegłosuje uchwały, a wcześniej wójt miał maxa. Może ktoś mi wyjaśni?”. Otóż drogi Krzysztofie, wszyscy zdają się zapominać, że rada jako organ powinna działać zgodnie z prawem i w granicach prawa, o czym stanowi art. 7 Konstytucji RP. Niewielu zdaje się także pamiętać, że radni, jako funkcjonariusze publiczni w swoim działaniu podlegają Kodeksowi karnemu, a w szczególności jego art. 231 § 1 k.k, który stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. A czym nie byłoby niepodjęcie przez radę (w wyniku głosowania pojedynczych radnych) uchwały obniżającej wynagrodzenie wójta w sytuacji, gdy tego od nich wymaga ustawodawca, jak nie niedopełnieniem obowiązków i działaniem na szkodę gminy?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25