facebook RSS # #

17.01.2019 06:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-12 13:42       aktualizacja: 2017-10-12 13:46       DEMOKRACJA
  A A A

Aktywni mieszkańcy. Raport o lokalnym społeczeństwie obywatelskim

Aktywni mieszkańcy. Raport o lokalnym społeczeństwie obywatelskim
Fot. Fotolia
Co zrobić, aby mieszkańcy angażowali się w sprawy lokalnej społeczności? Temu poświęcony jest raport pt. „Jak rozwinąć skrzydła Polski lokalnej”.

Autorami raportu są Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. IBnGR w 2015 r. rozpoczął trzyletni cykl lokalnych mini Kongresów Obywatelskich. „Nadaliśmy im nazwę Debat Lokalnych, a za hasło przewodnie przyjęliśmy pytanie: „Jak rozwijać skrzydła Polski lokalnej?” – podkreśla dr Jan Szomburg, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
W ciągu trzech lat w 80 miejscowościach odbyło się 148 spotkań, w których uczestniczyło ponad 4 tys. osób. Wśród uczestników znajdowali się członkowie danych społeczności, przedstawiciele instytucji publicznych, działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawiciele sektora edukacji, samorządowcy, lokalni biznesmeni i dziennikarze. Raport jest podsumowaniem całego przedsięwzięcia, którego celem była m.in. chęć znalezienia płaszczyzny umożliwiającej rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny i duchowy wspólnot lokalnych.

W pierwszej edycji (2015) dociekano, jakich kompetencji potrzeba mieszkańcom, aby angażowali się w sprawy lokalnej społeczności?

„Wydaje się, że fundamentem jest wyjście poza sferę własnego interesu oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. Ważne jest poczucie lokalnej tożsamości i dbanie o związek ze swoją miejscowością bądź gminą” – piszą autorzy raportu.

Ich zdaniem istotne jest też m.in. poczucie podmiotowości i sprawczości, czyli przekonanie, że razem z innymi można wpływać na swoje otoczenie.

W 2016 r., w ramach drugiej edycji, zastanawiano się w jaki sposób uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej? „Pierwszą grupę determinantów lokalnego zaangażowania stanowią deklarowane wartości i ich realizacja w codziennym życiu. Wartości, które czynią z nas obywateli, mają podwójny charakter: humanistyczny i wspólnotowy. Ich fundament jest jednak wspólny – jest nim wyjście poza obszar własnego interesu” – podkreślają twórcy raportu.

W drugiej grupie czynników, wymienionych przez lokalnych liderów, znalazły się rozliczne korzyści wynikające z aktywności obywatelskiej. „ Liderzy wskazują, że to zmiana, czy też szerzej wywieranie rzeczywistego – trwałego, konkretnego i pozytywnego – wpływu na otoczenie stanowi najsilniejszy motor ich aktywności” – czytamy w raporcie.

W tegorocznej trzeciej edycji debata koncentrowała się na budowaniu tożsamości lokalnych społeczności. Wśród elementów łączących społeczności należy wymienić: wspólną przestrzeń, kulturę, historię i tradycję lokalną. Warto zaznaczyć, o czym przypomina raport, że znaczenie ma tutaj nie tylko wspólna przestrzeń fizyczna, ale przede wszystkim symboliczna. Jest to miejsce w którym członkowie danej społeczności się wychowują, żyją i pracują.

Jest w tym również czynnik wyodrębniający członków danej społeczności. Jest to niepowtarzalny „klimat”, który „odczuwają” wyłącznie mieszkańcy danej miejscowości, gminy czy subregionu. Takie zjawisko ma niebagatelny wpływ w ramach budowania identyfikacji ze swoją lokalną wspólnotą.

Poza tym istotnym czynnikiem tworzenia wspólnoty są przestrzenie, będące miejscem spotkania członków danej społeczności. „To w tych miejscach mieszkańcy spotykają się – wspólnie bawią, uczą, realizują swoje pasje oraz zainteresowania, a także działają na rzecz zbiorowości” – zauważono.

Znajomość kultury, historii, kultywowanie tradycji są elementami utrwalającymi poszczególne zbiorowości. Jak podkreślono, identyfikacja z danym regionem czy lokalną wspólnotą nie jest wyłącznie spontanicznym procesem. Można go odpowiednio pobudzać przez „włączanie poszczególnych grup w działania oraz tworzenie wydarzeń budujących poczucie identyfikacji ze wspólnotą”.

jas/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25