facebook RSS # #

20.06.2019 08:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-29 09:40       aktualizacja: 2018-05-29 15:07       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

Zdrowe Miasta. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich obchodziło 25-lecie

Zdrowe Miasta. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich obchodziło 25-lecie
- Zdrowe miasta to nie jest efekt, tylko proces polegający na angażowaniu lokalnych społeczności w działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, propagowania zdrowych nawyków, a także profilaktyki – mówi Mirosław Tarkowski, członek zarządu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (SZMP) i koordynator jego prac w gminie miejskiej Świdnik.

W połowie maja w Świdniku odbyła się trzydniowa 27. Konferencja Zdrowych Miast Polskich, podczas której członkowie Stowarzyszenia Związku Zdrowych Miast Polskich obchodzili 25-lecie jego istnienia. Stowarzyszenie skupia obecnie 39 miast, które szczególnie dbają o stan zdrowia swoich mieszkańców i środowisko, w którym żyją.

O tematach konferencji, celach i idei Stowarzyszenia Zdrowych Miast rozmawiamy z Mirosławem Tarkowskim, członkiem zarządu SZMP i koordynatorem jego prac w gminie miejskiej Świdnik.

Serwis Samorządowy PAP: - Temat 27. Konferencji Zdrowych Miast Polskich brzmiał „Zdrowie a zagrożenia współczesnego świata”. Z jakimi głównymi zagrożeniami w obszarze zdrowotnym dzisiaj polskie miasta muszą się mierzyć?

 Mirosław Tarkowski, członek zarządu SZMP: - Na pewno są to kwestie ochrony środowiska, w tym smogu, który jest głównym problemem wielu miast. Na ostatnią konferencję zaprosiliśmy pracowników naukowych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy mówili o zagrożeniach współczesnego świata np. na temat pasożytów, tego, co możemy przywieźć z wycieczek zagranicznych, o szczepieniach ochronnych czy o genotypach, które warunkują pewne zachowania np. nadmierne spożywanie pokarmów prowadzące do otyłości. Kolejny bardzo ciekawy wykład dotyczył wad postawy. Tradycją konferencji stała się wymiana doświadczeń i dobrych praktyk realizowanych w miastach członkowskich.

Przedstawiciele miast prezentowali swoje dokonania w różnych obszarach zdrowotnych. Gmina Świdnik prezentowała dokonania w obszarze inwestycji, które dotyczą ograniczenia emisji dwutlenku węgla, czyli zmniejszania efektu cieplarnianego, oczywiście w skali mikro. Mówiliśmy też o narzędziach, którymi wspieramy np. straż miejską w postaci ekopatrolu, czyli samochodu wyposażonego w aparaturę do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, a także o budowie systemu jego monitoringu.W obliczu poszukiwań nowych źródeł energii i ograniczania zużycia konwencjonalnych, a przez to ograniczania emisji dwutlenku węgla, rząd polski, a także inne kraje, stawiają na zwiększone wykorzystanie energii elektrycznej. M.in. dążymy do zwiększenia liczby samochodów na energię elektryczną w ruchu miejskim. Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. w Bydgoszczy produkują ekostacje, czyli ekologiczne stacje doładowania w trybie miejskim w energię elektryczną. Takie stacje to jest przyszłość dla obszarów miejskich. Zakładam, że ich instalowanie przez samorządy będzie kluczowe dla ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Idziemy w kierunku promowania tych nowych rozwiązań.

Wartością dodaną wśród efektów konferencji jest duże zainteresowanie koordynatorów lokalnych stowarzyszenia zaproszeniem wykładowców z konferencji do swoich miast po to, aby skoordynować, udoskonalić lub wprowadzić nowe programy prozdrowotne, które będą finansowane przez samorządy.

Świdnik od lat prowadzi profilaktyczny program wykrywania raka piersi wśród swoich mieszkanek w wieku 28-49 lat. Jak to wygląda?

- Program mogliśmy zaproponować dla tego przedziału wiekowego, który nie pokrywa się z programami finansowanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia. Program zakłada badanie USG piersi dla mieszkanek. Jeżeli badanie wykryło niepokojące zmiany, wówczas w ramach programu zapewnione jest dalsze postępowanie np. poprzez pogłębienie badania, mammografię czy skierowanie bezpośrednio do chirurgów, onkologów. Dzięki temu, że badania były powtarzane co roku w tym przedziale wiekowym, ta populacja w Świdniku została dokładnie przebadana. Efektem badań było wykrycie także istotnych zmian nowotworowych u badanych kobiet.

Jakie jeszcze działania podejmują miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast?

- Zdrowe miasta to nie jest efekt, tylko proces polegający na angażowaniu lokalnych społeczności w działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, propagowania zdrowych nawyków, a także profilaktyki. Jesteśmy partnerem dla ogólnopolskich akcji zdrowotnych np. kampanii dot. szczepień przeciw pneumokokom, rakowi szyjki macicy, przeciw grypie, kampanii „anty” antybiotykowej. Staramy się realizować wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

SZMP jest jedną z narodowych sieci zdrowych miast, która spełnia kryteria WHO. Wszystkie miasta członkowskie otrzymały certyfikaty Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzające ich uczestnictwo w programie. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w corocznych spotkaniach Europejskiej Sieci Zdrowych Miast i narodowych sieci Zdrowych Miast. Polskie miasta były i są członkami Europejskiej Sieci Zdrowych Miast WHO - obecnie jest to Łódź, Poznań i Warszawa.

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniało się podejście samorządowców do spraw zdrowia?

– Mieliśmy 27 konferencję, a obchodziliśmy 25–lecie. Inicjatywa zawiązania sieci zdrowych miast polskich powstała na początku lat 90-tych, a później idea przerodziła się w stowarzyszenie. Rzeczywiście początki były o tyle istotne, że świadomość prozdrowotna mieszkańców była niska. Przez ostatnie lata wzrósł wydatnie średni wiek życia - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Myślę, że te 25 lat przyczyniło się do podnoszenia świadomości prozdrowotnej, nawyków, które promujemy wśród lokalnej społeczności. Działania te wpisują się w szeroko rozumianą profilaktykę.

Swoim zainteresowaniem obejmujemy działania w obszarze pomocy społecznej, realizując wiele edukacyjnych projektów skierowanych do tej grupy mieszkańców dotyczących np. zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności ruchowej.

Stawiamy duży nacisk na edukację prozdrowotną wśród najmłodszych – w myśl zasady „czym skorupka za młodu...”. W tych działaniach szczególną aktywność wykazuje między innymi Białystok promujący wiedzę na temat mleka i jego produktów. Co roku w każdym z miast podejmujemy systematyczne działania promujące zdrowie.
 
Obszar miejski to także przyjazna infrastruktura pozwalająca na realizowanie pozytywnych i prawidłowych zachowań prozdrowotnych. To też bardzo duże środki finansowe przeznaczane przez samorządy naszych miast na programy prozdrowotne, te, które wynikają z potrzeb danego środowiska.W ramach stowarzyszenia miasta wymieniają się doświadczeniami, corocznie przedstawiciele spotykają się na konferencjach i szkoleniach dotyczących szeroko rozumianego zdrowia i na te spotkania zapraszani są m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz specjaliści z różnych dziedzin medycznych.

Co roku stowarzyszenie ogłasza również konkurs grantów w tematyce określonej przez walne zgromadzenie SZMP, w ramach którego nasi członkowie mogą ubiegać się o dofinansowanie autorskich programów i projektów, które proponują w swoim mieście. Środki na granty pochodzą ze składek miast członkowskich stowarzyszenia.
 
Dziękuję za rozmowę.

Anna Mikołajczyk-Kłębek
TAGI: ZDROWIE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25