facebook RSS # #

20.04.2019 23:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-10 10:22       aktualizacja: 2018-09-10 10:30       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

„Łapią” deszczówkę. Krakowski magistrat dotuje małą retencję

„Łapią” deszczówkę. Krakowski magistrat dotuje małą retencję
Fot. Wody Polskie
Krakowski samorządowy program małej retencji polega na przyznawaniu dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. M.in. firmom i osobom fizycznym.

Poniżej zamieszczamy wywiad z Ewą Olszowską-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, który ukazał się w portalu Chronmyklimat.pl:

Katarzyna Wolańska: Na czym polega „Krakowski program małej retencji wód opadowych” i do kogo jest skierowany?

Ewa Olszowska-Dej: Krakowski program małej retencji wód opadowych polega na udzielaniu dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. Kierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.

- Jakie są kryteria wyboru wniosków do realizacji?

- Osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Krakowa dokonują oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz wyliczają wysokość dotacji. Wnioski rozpatrywane są wg kryterium wielkości efektu ekologicznego, czyli ilości zretencjonowanej wody deszczowej, liczonego z odpowiedniego wzoru, uwzględniającego m. in. wielkość powierzchni, z której zostały zagospodarowane wody deszczowe - czyli im większa powierzchnia odwadniana tym większy będzie efekt ekologiczny. Wnioski rozpatrywane są do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w danym roku na ten cel.

- Kto był inicjatorem wprowadzania tego programu w Krakowie, w jaki sposób UM Krakowa realizuje ten program i od jakiego czasu jest realizowany?

- Program powstał w wyniku współpracy pomiędzy przewodniczącym komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa Wojciechem Wojtowiczem, a Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK. Realizacja programu trwa od 2014 roku.
Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych.

- Czy mogą się Państwo podzielić z nami informacjami odnośnie efektów tego programu? Ile podmiotów skorzystało? Jakie to były podmioty?

- Do tej pory zostało wykonanych ok. 300 instalacji retencjonujących wodę opadową. Z dotacji głównie skorzystały osoby fizyczne, ale byli także przedsiębiorcy korzystający z dotacji.

- Czy z roku na rok zainteresowanie tym programem maleje, czy wzrasta?

- Z roku na rok zainteresowanie programem wzrasta.

- Jaka jest wysokość środków jaką otrzymuje starający się o dotację i czy w tym roku są jeszcze środki finansowe na dotacje w tym zakresie?

- Dotację przyznaje się w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, ale nie więcej niż 5000 zł. W bieżącym roku wykorzystane już zostały środki przewidziane w budżecie na dotację.

- Jak często korzystają z tego programu wspólnoty mieszkaniowe z Krakowa i na co przeznaczają dotacje?

- Do tej pory wspólnoty mieszkaniowe nie występowały z wnioskiem o udzielenie dotacji związanej z „Krakowskim programem małej retencji wód opadowych”.

- Na jakie trudności napotkali Państwo realizując to zadanie i jak udało się je pokonać?

- W trakcie realizacji programu nie napotkano do tej pory na żadne trudności, zarówno zawieranie umów z Beneficjentami, jak i późniejsze rozliczenie przebiega sprawnie, bez żadnych problemów.

- Jakie są korzyści dla miasta z prowadzenia programu małej retencji wód opadowych?

- Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji). Jest to niezwykle istotne w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych, bowiem przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, z drugiej zaś strony pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym. Wykorzystywanie wody deszczowej powoduje zmniejszenie zużycia wody pitnej, a tym samym oszczędności finansowe dla mieszkańców.

Wywiad przeprowadziła Katarzyna Wolańska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Eko-lokator, ChronmyKlimat.pl

Źródło: www.chronmyklimat.pl
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25