facebook RSS # #

19.06.2019 12:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-09 14:34       aktualizacja: 2018-10-09 14:52       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

Ocieplenie gmin. Może ruszać rządowy program termomodernizacyjny

Ocieplenie gmin. Może ruszać rządowy program termomodernizacyjny
Fot. PAP/M.Bielecki
Rząd przyjął nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Pozwoli to uruchomić adresowany do gmin pilotażowy program termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiany pieców.

Budżet programu, który w pierwszej kolejności obejmie miasta do 100 tys. mieszkańców z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, wyniesie – w latach 2019-2024 - ok. 1,2 mld złotych. - Dzięki przyjętym dziś rozwiązaniom możliwe będzie sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

- Pilotaż programu pozwoli nam opracować kompleksowy, ogólnopolski program termomodernizacji budynków mieszkalnych. Jest to jeden z filarów walki o czyste powietrze, dzięki któremu jakość powietrza w Polsce radykalnie się poprawi, a wydatki na ogrzewanie ponoszone przez Polaków będą mniejsze - podkreślił Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze.

Kto zostanie objęty programem?

W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 i w 2018 roku na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Wnioski o dofinansowanie będą jednak mogły składać wszystkie gminy, które borykają się z problemem smogu spowodowanego emisją zanieczyszczeń z przestarzałych urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. W przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców szczegóły „planów naprawczych” zostaną ustalone wspólnie z ich władzami oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestią jakości powietrza.

Na co i w jakiej wysokości zostanie udzielone wsparcie?

Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania (pieców i kotłów) na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100 proc.

Współpraca rządu i samorządów

Jak pisze resort przedsiębiorczości, „realizacja pilotażowego programu będzie wymagała ścisłej współpracy rządu i samorządów”. Gminy będą miały za zadanie „zidentyfikować gospodarstwa domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego”. Minister właściwy ds. gospodarki - obecnie minister przedsiębiorczości i technologii – podejmie decyzję o udzieleniu wsparcia. Po pozytywnej ocenie gmina oraz resort będą mogły podpisać porozumienie, w którym określony zostanie zakres i charakterystyka przedsięwzięć niskoemisyjnych. To będzie podstawa dofinansowania. Dotacje zostaną wypłacone bezpośrednio gminom.

Finansowanie

Budżet na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest szacowany na ok. 1,2 mld złotych. Część planowanych kosztów inwestycji poniesie gmina. W przypadku miejscowości do 100 tys. mieszkańców wkład gminy ma wynieść 30 proc. kosztów, a w przypadku większych miast - powyżej 30 proc. kosztów. Pozostała część inwestycji (tj. do 70 proc. kosztów) zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa, m.in. z części wpływów z tzw. opłaty recyklingowej. Środki te zostaną przekazane gminom po podpisaniu porozumienia za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
 
Problem ubóstwa energetycznego w Polsce

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów „ma być ważny krokiem w kierunku walki ze smogiem, ale również przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu”. Problem ten dotyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie mieszkańców wsi i małych miast. Zdecydowana większość z nich, bo aż 75 proc., mieszka w domach jednorodzinnych. Oznacza to, że co ósmy mieszkaniec Polski stoi przed dylematem czy np. odpowiednio dogrzać mieszkanie czy ograniczyć inne wydatki.

Niska emisja, czyli zanieczyszczenia wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych, ogrzewanych tzw. kopciuchami, to jedna z głównych przyczyn smogu w Polsce.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwi gminom sfinansowanie i przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ubogich energetycznie gospodarstw domowych, to tylko jedna z części rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Drugą jest realizowany od połowy września program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania skierowany bezpośrednio do wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą w stanie pokryć, w zależności od osiąganych dochodów, część kosztów inwestycji. Ten program, przewidziany na lata 2018-2029, prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Jego planowany budżet to 103 mld zł.

Uzupełnieniem działań na rzecz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania będzie również termomodernizacyjna ulga podatkowa. W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma wprowadzić taką ulgę od 1 stycznia 2019 r.

Źródło: MPiT
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25