facebook RSS # #

23.07.2019 10:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-09 16:12       aktualizacja: 2019-01-09 16:52       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

Miasta dla klimatu. Wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji

Miasta dla klimatu. Wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji
Fot.PAP/R.Guz
44 miasta, we współpracy z Ministerstwem Środowiska, biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. W środę na konferencji w Warszawie, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, podsumowano ten dwuletni projekt.

Według MŚ wdrożenie Miejskich Planów Adaptacji (MPA) realnie zmieni codzienność mieszkańców miast. Zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawi, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej. Estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to wszystko wpłynie na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu.

Prezydent mówił na konferencji, że powinniśmy przygotowywać się do zmian klimatu, niezależnie od tego, w jakim procencie przyczynia się do nich człowiek, i że trzeba obrazowo wytłumaczyć ludziom potrzebę ograniczenia emisji. "Bo faktem są powodzie, większe niż dawniej, bo faktem są susze, większe niż dawniej, faktem jest, że lata są cieplejsze, a zimy są również cieplejsze, a więc że klimat z jakichś przyczyn się ociepla" - ocenił.

Wśród przyczyn problemów z zanieczyszczaniem środowiska w miastach prezydent wskazał m.in. "fatalną gospodarkę przez ostatnie dziesięciolecia, jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego". "W momencie, kiedy zniknęły dawne korytarze wietrzenia miast, zostały w wielu przypadkach zabudowane, przysłonięte. To także jest przyczyna, że dzisiaj miasta takie jak Kraków trudniej się wietrzą, trudniej jest usunąć zanieczyszczenia, które się nad miastem gromadzą - zaznaczył.

Prezydent ocenił, że miejskie plany adaptacji do zmian klimatu to "dążenie do nowoczesnego, innowacyjnego państwa". Wskazał, że to przejawiać się będzie m.in. w konstruowaniu nowoczesnej przestrzeni miejskiej przyjaznej środowisku, odpornej na negatywne zmiany klimatu.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że miejskie plany adaptacji to największy taki projekt, jaki został zrealizowany w Unii Europejskiej. Podkreślił, że został on zrealizowany w 44 dużych miastach (37 miast powyżej 100 tys. mieszkańców; 3 miasta poniżej 90 tys. mieszkańców; 4 miasta konurbacji górnośląskiej i aglomeracji trójmiasta poniżej 90 tys. mieszkańców związanych funkcjonalnie z miastami o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.).

Kowalczyk wskazał, że to miasta są miejscem, gdzie ludzie odczuwają najsilniej negatywne zmiany klimatu. Wymienił tu m.in. fale upałów, czy gwałtowne nawalne deszcze. "Specyfika miast, ich zabudowa powoduje, że skutki zmian klimatu są bardziej widoczne niż gdzie indziej" - powiedział.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek dodał, że plany adaptacji "są skrojone na miarę" każdego z miast, które zdecydowało się opracować taki dokument. Wskazał, że teraz od miast będzie zależało, jak wykorzystają tę wiedzę. Jego zdaniem powinno się to przełożyć m.in. na kształt inwestycji miejskich.

Wiceminister dodał, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są odpowiednie środki na działania adaptacyjne. Wymienił m.in. 700 mln zł na inwestycje służące zagospodarowaniu wody. Przedstawiciel MŚ liczy ponadto, że dodatkowe środki na adaptację będzie można pozyskać w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 roku.

Resort Środowiska napisał w uzasadnieniu projektu, że każde miasto mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi. Polska jest bardzo zróżnicowana pod tym kątem. Wśród ekstremalnych zjawisk pogodowych dotykających kraj można wymienić m.in. wysokie temperatury (regularny wzrost średniej rocznej temperatury, w okresie 1951–2010 wyniósł 1,2 st.C) czy nawalne deszcze (zwiększone opady roczne o 10-15 proc.). Powodzie, podtopienia, susze – to bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, ich sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury miast. Zmiany klimatu niosą za sobą również problem deficytu wody i rozwoju gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przyrost liczby zachorowań związany jest również m.in. z falami upałów – wyniki badań prowadzonych w Polsce dowodzą wzrost śmiertelności z powodu chorób układu krążenia na poziomie ok. 18 proc. w efekcie ekstremalnie wysokich temperatur.

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów  MPA uwzględnią lokalne uwarunkowania i problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą.

woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25