facebook RSS # #

14.09.2019 21:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-13 11:30       aktualizacja: 2019-03-13 14:47       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

Lokalne standardy. Remedium Katowic na możliwe negatywne skutki tzw. specustawy mieszkaniowej

Lokalne standardy. Remedium Katowic na możliwe negatywne skutki tzw. specustawy mieszkaniowej
Katowice przyjmą „lokalne standardy urbanistyczne”. Ich celem jest „maksymalne ograniczenie negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej”.

„Standardy i zawarte w nich parametry, wskaźniki oraz zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej w tzw. specustawie mieszkaniowej nie gwarantują zachowania spójności urbanistycznej i architektonicznej poszczególnych dzielnic, kwartałów zabudowy i osiedli miejskich. Stąd potrzeba ich ograniczenia, w dopuszczonym ustawą zakresie. Mając na uwadze szeroki zakres dopuszczeń dla lokalizowania i kształtowania zabudowy mieszkaniowej, zasadnym jest, aby to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego były podstawą rozwoju przestrzennego Katowic. Dlatego wskazane jest ograniczenie realizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej” – pisze katowicki urząd miasta.

W tym celu, oprócz tworzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, władze Katowic chcą wprowadzić „lokalne standardy urbanistyczne”. Jest już gotowy projekt określającej te standardy uchwały rady miasta, a 11 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Uwagi do projektu uchwały mogą zgłaszać organizacje pożytku publicznego, a także Powiatowa Rada Pożytku Publicznego.

- Celem przyjęcia Lokalnych Standardów Urbanistycznych dla Katowic jest maksymalne ograniczenie negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawy mieszkaniowej – wyjaśnia Aleksandra Tomkiewicz, zastępca naczelnika wydziału budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta Katowice. - Ustawa określa zasady i procedury realizacji tych inwestycji, a także standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych, ale także daje szansę gminom na określenie lokalnych standardów urbanistycznych, dlatego miasto Katowice chce je wprowadzić. Pozwolą one ograniczyć dość swobodne lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, a także prowadzić racjonalny dialog z inwestorami.

„Zasady ujęte w Lokalnych Standardach Urbanistycznych dostosowane są do właściwych dla Katowic warunków, w tym w szczególności rozmieszczenia i pojemności placówek oświatowych, dostępu do komunikacji zbiorowej, dostępu do istniejących terenów rekreacyjnych, wymagań odnośnie realizacji miejsc do parkowania, wysokości zabudowy oraz dostępu do sieci ciepłowniczych” – czytamy na stronie katowickiego magistratu.
jmk/

Na podstawie: UM Katowice
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25