facebook RSS # #

19.06.2019 12:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-12 11:37       aktualizacja: 2019-04-12 11:38       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

Oddolne projekty. Ruda Śląska określiła zasady zgłaszania projektów przez mieszkańców

Oddolne projekty. Ruda Śląska określiła zasady zgłaszania projektów przez mieszkańców
Fot.Fotolia
Od obecnej kadencji władz samorządowych obowiązują przepisy dające mieszkańcom gminy możliwość zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Ruda Śląska określiła właśnie uchwałę określającą szczegóły wnoszenia takich projektów.

Nowe uprawnienia mieszkańcom nadała nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która obowiązują od aktualnej kadencji władz samorządowych. Zgodnie z nowymi przepisami, z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców gminy posiadających czynne prawa wyborcze. Dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, czyli również w przypadku Rudy Śląskiej, minimalna liczba mieszkańców występujących z taką inicjatywą określona została na 300.

Rudzcy radni na wniosek prezydent miasta Grażyny Dziedzic przyjęli uchwałę określającą szczegóły wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

"I tak wszelkie czynności związane z przygotowaniem przez mieszkańców projektu uchwały, a także zbiórką podpisów popierających wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej. Aby go powołać potrzebna jest grupa co najmniej 10 mieszkańców" - informuje Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej.

Po formalnym zawiadomieniu o zawiązaniu się komitetu i publikacji tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, komitet może przystąpić do zbierania podpisów osób popierających dany projekt uchwały. Aby projekt mógł być złożony, komitet musi zebrać wymaganą liczbę 300 podpisów mieszkańców Rudy Śląskiej posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.

"Co istotne, nie ma na to określonego czasu" - podkreśla urząd miejski.

Po zebraniu wymaganej liczby podpisów, projekt uchwały spełniający wymogi określone w podjętej dzisiaj uchwale, staje się przedmiotem prac rady gminy. Ważne jest, że komitet inicjatywy uchwałodawczej może wskazać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

"Inicjatywa uchwałodawcza, przyznana obywatelom zapisami w ustawie o samorządzie gminnym, a w naszym mieście umożliwiona podjęciem przez radę miasta uchwały w tej sprawie, jest po budżecie obywatelskim i prawie do składania petycji kolejnym instrumentem, dającym rudzianom możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla miasta" - podkreśla sekretarz Rudy Śląskiej Grażyna Janduła-Jonda.

Przyjęta uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

js/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-23 08:03:26
Łukasz: w województwie łódzkim wojewoda rozpoczął postępowanie wobec niemal wszystkich samorządów, które podjęły uchwały w tym zakresie. W naszym przypadku zakwestionował m.in. termin zbierania podpisów pod projektem uchwały przez Komitet. Na pytanie czy Wojewoda posiada jakiś dobry wzór w tym zakresie nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25