facebook RSS # #

20.01.2020 11:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-06 07:47       aktualizacja: 2019-08-06 11:51       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

Energooszczędni. Grudziądz wymienia sieć ciepłowniczą na energooszczędną

Energooszczędni. Grudziądz wymienia sieć ciepłowniczą na energooszczędną
Fot. UM Grudziądz
Grudziądzka spółka komunalna OPEC-System rozpoczęła dużą inwestycję, pod nazwą „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.

Inwestycja obejmie „budowę i przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy na osiedlu Lotnisko i Kawalerii Polskiej wraz z likwidacją węzłów grupowych, które zostaną zastąpione nowoczesnymi węzłami indywidualnymi”. Projekt przewiduje budowę 14,6 km nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, likwidację 25 węzłów grupowych i zastąpienie ich 55 węzłami indywidualnych oraz modernizację 60 węzłów cieplnych.

„W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła w sieci ciepłowniczej” – czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Grudziądzu. „Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz modernizacja i budowa nowoczesnych węzłów ograniczy straty ciepła o 40,5 tys. GJ/rok. Zmniejszenie strat przesyłania ciepła spowoduje ograniczenie ilości spalanego paliwa w źródle ciepła - Elektrociepłowni Łąkowa z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się zatem również do poprawy stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej emisji CO2 to 4,7 tys. Mg/rok, natomiast redukcja emisji pyłów całkowitych, zawieszonych wyniesie 2,7 Mg/rok.

„Istniejąca infrastruktura objęta realizowanym projektem jest wykonana w przestarzałej technologii” – dodaje urząd. „Z upływem czasu pogarszający się stan urządzeń może zwiększyć ryzyko pojawienia się awarii, które dla odbiorców będą skutkowały przerwami w dostawie ciepła. Realizacja inwestycji pozwoli na sukcesywny wzrost udziału nowoczesnych rozwiązań w systemie ciepłowniczym Grudziądza, a tym samym ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawie ciepła”.

To dlatego, jak pisze koniński magistrat, głównym celem inwestycji jest „wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego”.

Spółka OPEC-System podpisała w lipcu umowę z wykonawcą. Prace mają ruszyć w pierwszej dekadzie sierpnia i zakończyć się w 2020 roku.

„Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” to inwestycja realizowana dzięki wsparciu z funduszy unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Unijna dotacja wyniesie 27 mln zł, przy całkowitym koszcie projektu, sięgającym 41 mln zł netto.

Warto też wspomnieć, że to już kolejna duża inwestycja realizowana przez komunalną spółkę OPEC-SYSTEM. W połowie sierpnia tego roku spółka zakończy na osiedlu Strzemięcin kolejny etap rozpoczętej w 2018 r. modernizacji infrastruktury ciepłowniczej w ramach inwestycji pod nazwą „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Jej pierwszy etap obejmował modernizację systemu ciepłowniczego na osiedlu Kopernika, natomiast ostatni etap prac, zaplanowany na rok 2020, przewiduje wymianę infrastruktury ciepłowniczej na terenie osiedla Mniszek.

Na poprawę jakości powietrza w Grudziądzu ma wpłynąć również instalacja odazotowania i odsiarczania spalin, która zostanie zainstalowana w Elektrociepłowni Łąkowa, należącej do komunalnej spółki OPEC-INEKO.

jmk/

Na podstawie: UM Grudziądz
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25