facebook RSS # #

19.06.2018 08:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-02 16:27       aktualizacja: 2017-02-05 18:28       DZIECKO
  A A A

Miliony dla maluchów. Resort podzielił środki na dotacje w ramach programu „MALUCH plus”

Miliony dla maluchów. Resort podzielił środki na dotacje w ramach programu „MALUCH plus”
Fot. Fotolia
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło podział dotacji w ramach programu „MALUCH plus”. Publikujemy pełną listę beneficjentów.

Na edycję 2017 programu wspierającego rozwój miejsc opieki nad najmłodszymi resort przeznaczył łącznie 151 mln zł. Umożliwią one utworzenie ok. 12 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie prawie 43 tys. istniejących żłobków.

Tegoroczna edycja programu „MALUCH plus” składała się z czterech modułów. Pierwszy z nich przeznaczono dla gmin, które mogły ubiegać się o środki na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych.

Trzeci moduł skierowano do uczelni, które mogły pozyskać środki na utworzenie nowych miejsc opieki. Nowością był moduł czwarty, skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie nie tylko do funkcjonowania miejsc opieki, ale również do ich tworzenia.

Dotacje w ramach modułu pierwszego, w łącznej kwocie 46 mln 489 tys. zł, otrzymały 103 gminy. Wysokość pomocy uzależniona była od liczby uzyskanych punktów według trzech kryteriów: niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca w instytucjach opieki nad dziećmi w stosunku do liczby dzieci do lat 3 w gminie, braku instytucji opieki nad dziećmi oraz dochodów gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

Na moduł drugi resort przeznaczył 68 mln 702 tys. zł, z czego 20 mln 957 tys. zł otrzymały gminy, a pozostałą część podmioty niegminne. Dotacją objęto łącznie 1197 wnioskodawców.

W ramach modułu trzeciego dofinansowanie na łączną sumę 5 mln 414 tys. zł otrzyma 11 uczelni i współpracujących z nimi podmiotów pochodzących z dziesięciu gmin. Natomiast środki w wysokości 74 mln 596 tys. zł zasilą podmioty z modułu 4, pochodzące ze 159 gmin.

Pełną listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach poszczególnych modułów prezentujemy poniżej w załącznikach.

„MALUCH plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Program jest skierowany do gmin, osób fizycznych, osób prawnych - w tym uczelni - i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Od początku funkcjonowania programu, czyli od 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na wsparcie rozwoju miejsc opieki nad najmłodszymi ponad 774,4 mln zł.

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach modułu pierwszego

Podział środków na województwa w module drugim programu – gminy

Podział środków na województwa w module drugim programu – podmioty niegminne

Podział dotacji na województwa w module trzecim programu

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach modułu czwartego programu

Źródło: MRPiPS
dap/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-02 14:26:50
czytelnik sPAP: Być może i fajnie ale czy nie lepiej poszukać takich rozwiązań , które wspierałyby wychowywanie maluchów przez mamy albo dziadków, którzy w zamian mogliby wcześniej na emeryturę przechodzić stwarzając nowe miejsce pracy dla młodych, zamiast powierzać wychowywanie młodego pokolenia instytucjom. Czyż nie z tego powodu coraz więcej tragedii rodzinnych???!!!
 
2017-02-02 14:16:49
wkurzona: Miliony rozdzielone bez sensu. Wszystkim po równo obcięto dofinansowanie, żeby więcej podmiotów zadowolić. Skutek chyba odwrotny. Każdy podmiot dostał średnio 50% - 60% wnioskowanej kwoty. Ciekawe skąd teraz znaleźć pieniądze w budżecie na dużo większy wkład własny niż zakładano.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25