facebook RSS # #

19.06.2018 08:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-22 15:21       aktualizacja: 2017-02-24 14:04       DZIECKO
  A A A

Należny transport. Bezpłatny przewóz dziecka do ośrodka rewalidacyjnego to obowiązek

Należny transport. Bezpłatny przewóz dziecka do ośrodka rewalidacyjnego to obowiązek
Fot. Fotolia
Burmistrz Brzeszcz uwzględniła skargę rzecznika praw dziecka dotyczącą bezpłatnego dowozu niepełnosprawnego Bartosza do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach.

Sprawa dotyczy zaskarżenia przez Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka decyzji burmistrza Brzeszcz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Chodzi o odmowę zorganizowania transportu małoletniemu Bartoszowi Ł. do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach.

Powodem odmowy przez gminę było wskazanie, że ośrodek w Kozach nie jest placówką znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, a co za tym idzie „gmina nie ma obowiązku zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi dowozu do placówki położonej w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, czy też poza obwodem lub obszarem gminy”.

Burmistrz wskazała, że nie ma obowiązku zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi dowozu do placówki położonej w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, czy też poza obwodem lub obszarem gminy. Podano, że Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Oświęcimiu spełnia potrzeby określone w zaleceniu orzeczenia o niepełnosprawności.

Rzecznik Praw Dziecka nie zgodził się z tym stanowiskiem. W jego opinii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu nie świadczy tak kompleksowej i wielogodzinnej opieki nad dzieckiem, jak Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach.

Rzecznik w skardze do WSA zauważył, że uchwała Sądu Najwyższego z 17 lutego 2011 r., (sygn. akt III CZP 133/10) wskazuje, że na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina jest obowiązana do zapewnienia dziecku upośledzonemu w stopniu głębokim, spełniającemu obowiązek szkolny przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do odpowiedniego, wybranego przez rodziców ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Natomiast jeśli dowożenie i opiekę organizują rodzice, obowiązek gminy obejmuje zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do wybranego ośrodka. Obowiązków tych nie uchyla zapewnienie przez gminę transportu i opieki do innego ośrodka tego samego rodzaju.

Marek Michalak zaznaczył, że omawiane orzeczenie nie wskazuje konkretnie ośrodka, do którego dziecko ma uczęszczać. Wskazuje jedynie, że istnieje potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Natomiast Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach takie usługi zapewnia.

Burmistrz Brzeszcz uwzględniła skargę Rzecznika Praw Dziecka w całości. Od 2 stycznia dziecko ma zapewniony dojazd zorganizowany przez gminę do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach.

Ze względu na dowożenie małoletniego Bartosza Ł. zgodnie z wnioskiem rodzica, sąd w Krakowie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Źródło: RPD
Jm/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-24 12:36:18
ja: Po pierwsze nie Brzeszcza tylko Brzeszcz bo te Brzeszcze a nie ten Brzeszcz. Autor artykułu powinien opanować choć w podstawowym stopniu język polski i zasady pisowni. A po drugie: w Brzeszczach Burmistrzem jest kobieta więc "ona uwzględniła" a nie "on uwzględnił". Żenujące...
 
2017-02-23 13:18:29
brzeszczanka: Burmistrz Brzeszcz! Miasto (i gmina) nazywa się Brzeszcze. Redakcję proszę o zmianę.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25