facebook RSS # #

15.02.2019 23:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-09 15:14       aktualizacja: 2017-06-09 16:16       DZIECKO
  A A A

MALUCH plus. Pieniądze na rozwój żłobków oraz klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych

MALUCH plus. Pieniądze na rozwój żłobków oraz klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych
Fot. Fotolia
Resort rodziny ogłosił konkurs, w ramach którego gminy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu na działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Łącznie do rozdysponowania jest 15 mln zł.

„MALUCH plus” 2017 to edycja specjalna programu „Za życiem”. Wspiera on rozwój i dostępność żłobków oraz klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach trzech modułów:

Moduł 1- utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;

Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);

Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

Jak informuje resort rodziny, aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty, który można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie elektronicznej złożone z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”.

Natomiast oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.

Źródło: MRPiPS
jma/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25