facebook RSS # #

20.02.2019 01:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-26 13:51       aktualizacja: 2017-10-26 14:17       DZIECKO
  A A A

Jak wnioskować. Zasady dofinansowywania z programu Maluch+

Jak wnioskować. Zasady dofinansowywania z programu Maluch+
Fot. MRPiPS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na finansowe wsparcie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ na przyszły rok. Informujemy o zasadach składania wniosków.

Program zakłada wsparcie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania. W jego ramach samorządy mogą otrzymać dofinansowanie do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł).

Czytaj więcej: "Maluch+" na 2018 r. MRPiPS: gminy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów

W 2018 r. program realizowany będzie w jednej edycji złożonej z czterech modułów. Gminy mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy w module pierwszym i drugim.

Pierwszy moduł dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki i zapewnienia ich funkcjonowania. W ramach modułu 1a dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce. Zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci rocznych i dwuletnich. Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 3 mln zł.

Z kolei moduł 1b odnosi się do dofinansowania samorządów, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonują instytucje opieki, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci rocznych i dwuletnich bądź wnioskowana wysokość dotacji będzie przekraczać 3 mln zł.

W obu przypadkach termin składania ofert mija 24 listopada 2017 r.

Natomiast drugi moduł, skierowany również do gmin, zakłada zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych już przez gminy przy udziale środków z programu Maluch+. W tym przypadku JST mają czas na składanie dokumentów do 17 listopada 2017 r.

Zarówno moduł pierwszy jaki i drugi przewiduje wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Samorządy, które chcą ubiegać się o dofinansowanie muszą wypełnić odpowiedni formularz oferty.

Dokument w formie papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2018” do właściwego urzędu wojewódzkiego, ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki .

Natomiast JST, które zdecydują się na zgłoszenie oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP powinny przesłać wniosek na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 1a – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane na stronie internetowej ministerstwa rodziny do 31 stycznia 2018 r.

Maluch+ 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Pliki do pobrania

jma/ woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25