facebook RSS # #

22.02.2019 08:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-07 16:43       aktualizacja: 2017-11-10 11:26       DZIECKO
  A A A

Maluch+ odpowiedzi. Mamy już część odpowiedzi do nadesłanych przez Państwa pytań o program

Maluch+ odpowiedzi. Mamy już część odpowiedzi do nadesłanych przez Państwa pytań o program
Fot. Fotolia
Zakończyliśmy zbieranie pytań w sprawie dofinansowania w ramach programu Maluch+. Nasza specjalna skrzynka cieszyła się dużym powodzeniem. Publikujemy pierwszą część odpowiedzi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na pytania Czytelników.

1. Czy jest możliwość złożenia na rok 2018 wniosku na założenie żłobka (utworzenie miejsc) oraz jednocześnie na utrzymanie (zapewnienie funkcjonowania miejsc) np. 1.01 do 30.09.2018 - utworzenie żłobka od 1.10 - prowadzenie żłobka (zapewnienie funkcjonowania miejsc)?

Tak, jest taka możliwość. W tym celu należy wypełnić ofertę w ramach modułu 1a lub 1b
(w przypadku jst). Tabela 1 dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki, a tabela 2 – ich funkcjonowania.


2. W przypadku utworzenia żłobka w roku 2018, kiedy najpóźniej żłobek powinien rozpocząć swoje funkcjonowanie? W roku 2018 czy 2019?

Zakończeniem zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki w ramach modułu 1 i 3 jest dokonanie wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2019 r., przy czym wykorzystanie środków z dotacji/Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

3. Ile będzie wynosić kwota dofinansowania na 1 dziecko w przypadku zapewnienia funkcjonowania miejsc w roku 2018 i jakie są założenia na lata przyszłe, do którego roku planowane jest dofinansowywanie przez Ministerstwo miejsc w żłobkach utworzonych w ramach programu?


Kwota ta zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu (zatem nie wykazuje się jej na formularzu oferty konkursowej).
Biorąc pod uwagę skalę potrzeb w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, rząd będzie dążył do wspierania powstawania i funkcjonowania instytucji opieki.4. Od kiedy będzie uznawana kwalifikowalność kosztów? od 1 stycznia 2018, od daty ogłoszenia wyników czy w terminach realizacji zdania określonych we wniosku?


Zgodnie z pkt. 5.5.4. programu, kosztami kwalifikowalnymi są wydatki ponoszone od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.


5. Czy jest możliwość przesuwania środków pomiędzy wydatkami określonymi w kosztorysie?

Tak, ale w przypadku zmian kwot środków pochodzących z dofinansowania z programu
w zakresie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej wymagana jest zgoda wojewody. W przypadku zmian kwot środków pochodzących z wkładu własnego, beneficjent informuje o tym fakcie wojewodę (nie wymaga się zgody wojewody).


6. Jakie są standardy zatrudnienia w przypadku utworzenia żłobka na 30 miejsc (2 grupy po 15 dzieci)?


Zgodnie z art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym powinien być dostosowany do liczby dzieci. W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło 1 r.ż. maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

7. Czy w ramach modułu dla jst możliwa jest realizacja zadania polegająca na remoncie/przebudowie budynku, którego jst nie jest właścicielem? Np. remont pomieszczeń domu parafialnego na cele utworzenia żłobka. Gmina będzie miała podpisaną umowę najmu, dzierżawy na okres minimalny wymagany w programie.

Zgodnie z pkt. 7.2.2. programu, w ramach modułu 1 do oferty należy dołączyć m.in. tytuł prawny do lokalu, którym może być np. akt własności lub umowa najmu. Zatem, gmina może dokonać przebudowy budynku, którego nie jest właścicielem, a który wynajmuje.

8. W związku ze zmianą przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), pojawił się pomysł, żeby zwiększyć liczbę miejsc o 8 w żłobku wybudowanym w ramach programu Maluch + 2016. Czy na takie zwiększenie można ubiegać się o dotację, ponieważ wiąże się to z zakupami wyposażenia, przeróbek budynku itp.?

Tak. Jeśli w wyniku nowelizacji ustawy gmina może zwiększyć liczbę miejsc opieki  (i dysponuje lokalem, który na to pozwala), to może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

10. Czy przy ubieganiu się o dotację na funkcjonowanie miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu Maluch należy wykazać obecną liczbę, na jaką jest wybudowany żłobek (40), czy też można już dodać te 8 miejsc?

Jeśli gmina obecnie prowadzi żłobek na 40 miejsc (utworzone z udzialoem środków z programu „MALUCH”) i chciałaby zwiększyć liczbę miejsc o 8, to wypełnia formularz oferty w ramach modułu 1b (utworzenie 8 nowy miejsc i dofinansowanie do ich funkcjonowania) oraz formularz oferty w ramach modułu 2 (dofinansowanie do funkcjonowania już istniejących 40 miejsc).

Na wszystkie zadane przez Państwa pytania odpowiada ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

jma/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25