facebook RSS # #

22.02.2019 08:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-08 15:32       aktualizacja: 2017-11-08 15:56       DZIECKO
  A A A

Odpowiedzi Maluch+. Publikujemy kolejną część odpowiedzi do nadesłanych przez Państwa pytań w sprawie Maluch+

Odpowiedzi Maluch+. Publikujemy kolejną część odpowiedzi do nadesłanych przez Państwa pytań w sprawie Maluch+
Fot. Fotolia
Zakończyliśmy zbieranie pytań w sprawie dofinansowania w ramach programu Maluch+. Nasza specjalna skrzynka cieszyła się dużym powodzeniem. Publikujemy kolejną część odpowiedzi na pytania Czytelników w sprawie programu Maluch+.

Na wszystkie zadane przez Państwa pytania odpowiada ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1. Czy wyliczając przeciętny miesięczny koszt funkcjonowania miejsca (kolumna 6, 12) należy pomniejszyć go o opłaty rodziców (przez koszty rozumie się wszystkie wydatki kwalifikowalne związane z funkcjonowaniem miejsca w tym zysk z opłat rodziców), czy też w tym punkcie wyliczenia opłatę rodziców należy pominąć?


Opłaty ponoszone przez rodziców należy podać w kolumnach 8, 9 14 i 15. Kosztów nie należy pomniejszać o opłaty rodziców.

2. Czy koszt funkcjonowania jednego miejsca to koszt aktualny, wyliczony na podstawie bieżącego funkcjonowania czy też szacowany na rok 2018?


W ofercie konkursowej programu „MALUCH+” 2018 należy podać szacowany koszt funkcjonowania jednego miejsca w 2018 r.

3. Jeżeli ulgi uzależnione są od liczby dzieci jednych rodziców przebywających w żłobku, jak również faktu posiadania przez rodzinę lokalnej karty dużej rodziny, trudno jest oszacować dokładną liczbę dzieci które skorzystają z ulgi. Czy do oszacowania rodzin korzystających z ulgi można przyjąć przeciętną ilość dzieci korzystających z ulgi w roku bieżącym w przeliczeniu na miejsca utworzone w ramach programu Maluch?


Tak, można tak przyjąć.


4. Jeżeli opłata rodziców składa się z opłaty stałej, uzależnionej od najniższego wynagrodzenia oraz opłaty za wyżywienie zwracanej rodzicowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, to czy niższe kwoty za wyżywienie niż wynika to z liczby dni roboczych w miesiącu traktowane są jako ulgi, czy do wyliczenia brać przeciętną kwotę za wyżywienie (realnie wykorzystane), czy iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w miesiącu?

Niższe kwoty za wyżywienie niż wynika to z liczby dni roboczych w miesiącu nie są traktowane jako ulgi. Do szacunku na 2018 r. można wykorzystać obie metody.

5. Jak należy rozumieć wyjaśnienie „(3) koszt miejsca (…)pomniejszony o dofinansowanie z innych źródeł np. budżetu gminy (…)”, w przypadku gdy instytucja w całości finansowana jest z budżetu gminy?


W takiej sytuacji przypis ten nie ma zastosowania.

Czytaj również: Maluch+ instrukcja. Gminy mają trzy tygodnie na przesłanie ofert konkursowych

jma/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25