facebook RSS # #

23.09.2019 07:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-15 11:40       aktualizacja: 2017-11-15 16:48       DZIECKO
  A A A

MALUCH+ 2018. Ostatnia część odpowiedzi na pytania w sprawie programu

MALUCH+ 2018. Ostatnia część odpowiedzi na pytania w sprawie programu
Fot. Fotolia
Nasza specjalna skrzynka pytań w sprawie programu Maluch+ cieszyła się dużym powodzeniem. Publikujemy ostatnią część odpowiedzi na pytania Czytelników.

Na wszystkie pytania odpowiadał ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przypominamy, że gminy mają czas do 17 listopada na składanie wniosków o środki z modułu 2. W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie do miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, tworzonych przez gminy z udziałem programu Maluch+.

1. Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie z dwóch modułów, a mianowicie z Modułu 2 dla gmin (na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem 25 miejsc w 2018 r. a utworzonych z programem Maluch 2011) oraz z Modułu 1b (zwiększenie o 8 miejsc opieki dla dzieci – chodzi tu tylko o wyposażenie istniejących pomieszczeń)?

Tak, jest taka możliwość.

2. W ramach Modułu 2 w katalogu wydatków kwalifikowanych wymienia się między innymi „wynagrodzenie całego personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym wynagrodzenia personelu specjalizującego się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki” – czy należy przez to rozumieć, że wyliczamy koszty 29 osób (bo tyle zatrudniamy), czy tylko 3 opiekunki zatrudnione w 2011 r do opieki nad 25 dziećmi ?


Oznacza to, że w kosztach funkcjonowania miejsc opieki można uwzględnić nie tylko wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku opiekunki, pielęgniarki lub położnej, ale całego personelu zatrudnionego w instytucji opieki.

3. Gmina Brusy planuje złożyć wniosek na zadania realizowane w ramach modułu 1a. Czy może się ubiegać o środki w wysokości do 3 mln. zł, niezależnie od liczby nowo tworzonych miejsc w żłobku? Czy obliczając dofinansowanie bierzemy pod uwagę 20.000 zł na 1 nowo tworzone miejsce?

W ramach modułu 1a dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

W ramach modułu 1a i b maksymalna wysokość dofinansowania wynosi w przypadku wydatków na tworzenie miejsc do 20 tys. zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i do 5 tys. zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.


4. Zwracam się z zapytaniem czy do oferty w ramach modułu 1b należy dołączać kosztorysy inwestorskie podpisane przez kosztorysanta, czy tylko załącznik nazwany kosztorysem ze względu na typy kosztów zadania?

Do oferty należy dołączyć kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki (i inne załączniki wskazane w pkt. 7.2.2. programu).


5. W roku 2018 gmina zamierza ogłosić otwarty konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów, którzy sprawowaliby opiekę nad dziećmi w lokalach, do których posiadają tytuł prawny (gmina nie ma możliwości udostępnienia jakiegokolwiek lokalu). W ten sposób planuje się utworzyć 10 miejsc opieki nad dziećmi u dziennych opiekunów. Czy w tej sytuacji gmina może ubiegać się o wsparcie w ramach „Maluch+” na utworzenie nowych miejsc u dziennego opiekuna (przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń, do których gmina nie posiada tytułu prawnego?). Jeśli nie, czy oznacza to, że nie można również składać wniosku o pomoc na funkcjonowanie tych miejsc (szczególnie chodzi o wynagrodzenie dziennych opiekunów).

W ramach modułu 1a i 1b warunkiem koniecznym jest złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu). Jeśli gmina nie dysponuje takim dokumentem, jej wniosek o dofinansowanie nie zostanie uwzględniony. W ramach modułu 1a i 1b nie można ubiegać się o samo dofinansowanie do funkcjonowania nowych miejsc. Moduł 2 skierowany jest do tych gmin, które w latach ubiegłych utworzyły miejsca opieki przy pomocy środków z programu.


6. Moja Gmina jest właśnie w trakcie budowy Żłobka i do ostatniego dnia na składanie wniosku w module 2 nie będziemy wiedzieć ile dokładnie jest maluszków ogółem oraz czy mają jakąś niepełnosprawność, bądź wymagają szczególnej opieki. Konkurs na dyrektora lada dzień, dyrektor zaś powoła komisję, która będzie zajmowała się rekrutacj.W związku z tym, jaką przyjąć liczbę dzieci uczęszczających do żłóbka? Czy tą, którą podano w ramach wniosku do ministerstwa na budowę żłóbka w 2017 roku? Nie ma tam liczby dzieci niepełnosprawnych, a może zmniejszyć liczbę dzieci do liczby minimalnej uczestników, jaka jest wymagana w ramach wniosku?


W ramach modułu 2 można otrzymać dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem programu (tj. wcześniejszych edycji). Oznacza to, że w ofercie konkursowej należy podać liczbę miejsc (nie dzieci). Tylko w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, na dzień składania oferty miejsca te muszą być wykorzystane („obsadzone”) przez dzieci z ww. grupy lub zadeklarowane do utworzenia do końca 2017 r.

7. Proszę o wyjaśnienie dotyczące wypełnienia oferty konkursowej dla "Maluch"+ 2018 moduł 2 dla gmin - chodzi o pozycje (kolumna 8 i 9 ) Miesięczna opłata rodziców za 1 dziecko bez uwzględnienia przysługujących ulg tj.: czy jest to opłata miesięczna za pobyt dziecka - zgodnie z uchwalą Rady Gminy; 2. czy opłata miesięczna jak wyżej plus odpłatność Rodziców za wyżywienie; 3. czy opłata miesięczna jak w pkt. 1 + opłata za pobyt dziecka ponad przekraczający wymiar godzin przyjęty w opłacie miesięcznej.

8. Moduł 2 Pyt. Dotyczy wypełniania Załącznika nr 2. kolumna 8 i 9. Czy miesięczna opłata rodziców za 1 dziecko z uwzględnieniem przysługujących ulg powinna uwzględniać tylko opłatę stałą czy również kwotę płaconą za wyżywienie dziecka?


W kolumnie 8 i 9 należy wskazać wysokość miesięcznej opłaty, która będzie ponoszona przez rodziców w 2018 r. Opłata ta może, ale nie musi uwzględniać wyżywienia. Jeśli dzieci przebywają w instytucji ponad podstawowy wymiar godzin, to szacunowa wysokość dodatkowej opłaty powinna być uwzględniona.

jma/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25