facebook RSS # #

21.10.2019 23:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2008-03-28 00:00       aktualizacja: 2014-09-26 13:16       
  A A A

Gmina Świdnica

Gmina Świdnica
Gmina Świdnica położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie świdnickim. Strona wschodnia gminy graniczy z pięknym Parkiem Krajobrazowym Masywu Ślęży natomiast zachodnia z Parkiem Krajobrazowym „Książ”

Większa część gminy to teren  pagórkowaty, zaś część południowa to obszar zdecydowanie górzysty i zalesiony. Ta pierwsza to teren upraw rolnych, druga to tereny przede wszystkim rekreacyjne i turystyczne.

WALORY HISTORYCZNE I TURYSTYCZNE

Dobre położenie, bliskość Kotliny Kłodzkiej, Jeleniogórskiej i Gór Sowich, a także znaczna ilość zabytkowych obiektów położonych niemalże w każdej miejscowości sprawia, że gmina jest niezwykle atrakcyjna pod względem turystycznym. Zróżnicowanie terenu pozwala każdemu z odwiedzających znaleźć to, co najpiękniejsze w przyrodzie: tereny nizinne, górzyste, lasy.

Miłośnikom turystyki rowerowej Gmina Świdnica oferuje transeuropejski rowerowy „Szlak bursztynowy” Eurovelo nr 9. Amatorom ciszy i rozkosznego spokoju proponujemy weekendowe spotkania w gospodarstwach agroturystycznych z tradycyjną kuchnią i nauką jazdy konnej. Wizyta w zabytkowym zespole pałacowym w Krzyżowej dostarczy z pewnością niezapomnianych przeżyć nie tylko miłośnikom historii.

To właśnie w Krzyżowej w 1989 r. miało miejsce historyczne spotkanie kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego, które zapoczątkowało nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich.

Obecnie w pałacu ma swoją siedzibę “Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”, a cały kompleks dawnego majątku ziemskiego rodziny von Moltke jest nowocześnie wyposażonym ośrodkiem, w którym odbywa się wiele międzynarodowych konferencji, narad, szkoleń i prezentacji.

Na terenie Gminy Świdnica, niemal w każdej miejscowości, zobaczyć można ślady dawnej świetności tych terenów. O wysokich aspiracjach tutejszego ziemiaństwa świadczą licznie zachowane pałace, zamki, rezydencje i towarzyszące im zespoły parkowe. Wśród wielu zabytków sakralnych znajdujących się na terenie gminy, na uwagę zasługuje najstarsza na Śląsku kapliczka pokutna w Pankowie datowana na XV w.

Pomniki przyrody nieożywionej reprezentowane są przez dwa wielkiej klasy obiekty: największy na Śląsku głaz narzutowy w rejonie Modliszowa oraz malownicze Jezioro Daisy, które jest przedmiotem badań naukowych i celem licznych wycieczek zagranicznych z USA, Chin i Australii.

Spośród zabytków architektury przemysłowej na uwagę zasługuje zespół cukrowni w Pszennie, zespół elektrowni wodnej w Lubachowie, zapora na rzece Bystrzyca oraz linia kolejowa Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój.

OŚWIATA, KULTURA I SPORT

Od roku 2000 konsekwentnie realizowane są wieloletnie programy rozwoju oświaty, w których wskazane zostały kierunki rozwoju gminnej edukacji oraz zaplanowano działania inwestycyjne i modernizacyjne w obiektach szkolnych.

Systematycznie pozyskiwane są  środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie inwestycji, remontów oraz na realizację lokalnych programów wychowawczych, a także na stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających pełny rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

W 2008 roku w 11 placówkach oświatowych na terenie Gminy Świdnica realizowany był gminny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „SOWA 2”- Szkoła Otwarta Wesoła Atrakcyjna, projekt „SMOK – Szkoła Myśląca o Każdym”, wpierający uzdolnienia uczniów i możliwość ich wykorzystania w życiu zawodowym,  projekt „Alternatywne Formy Edukacji Przedszkolnej – Dobry Start Przedszkolaka” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz polsko-niemiecki projekt „Odwaga Cywilna w czasie II wojny światowej – śladami Alfreda Delpa – działacza Kręgu z Krzyżowej” realizowany przez młodzież z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie i młodzież ze szkoły im. A.Delpa w Lampertheim (Niemcy).

Obecnie w Szkole Podstawowej w Bystrzycy realizowany jest projekt „Nie masz haka na bystrzyka” w ramach POKL, przy dofinansowaniu na poziomie 969 tys. zł. Celem projektu jest wzmacnianie motywacji do nauki poprzez zaproponowanie ciekawej oferty zajęć wspomagających: dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych.

Działalność kulturalna Gminy Świdnica oparta jest o funkcjonowanie m.in. 16 zespołów amatorskich, Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich. Miejscem spotkań mieszkańców gminy, które służą upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej są świetlice wiejskie, których w gminie funkcjonuje 24.

Do tradycji gminnych należy organizowanie licznych konkursów, przeglądów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Do najbardziej atrakcyjnych należą:

•    Przegląd Zespołów Kolędniczych
•    Tradycje stołów wielkanocnych
•    Tradycje stołów Bożonarodzeniowych
•    Gminny Przegląd Muzyczny Młodych Artystów „Wysypisko”
•    Zawody Strażackie
•   
Ponadto w gminie organizowane są liczne imprezy cykliczne, do których należą:
•    Święto Konstytucji 3 Maja
•    Dożynki Gminne, z barwnymi straganami, pięknymi wieńcami dożynkowymi i turniejem sołectw
•    Święto Niepodległości podczas którego wójt gminy Świdnica wręcza wyróżnienia: Zasłużony dla Gminy Świdnica i Honorowy Obywatel Gminy Świdnica.
•    Świdnicka Kolęda
•    Konkurs o Laur Młodego Samorządowca.

Znaczą rolę wśród mieszkańców gminy odgrywa sport. Organizatorem masowych imprez sportowych jest Gminny Ludowy Klub Sportowy , który zrzesza 13 Ludowych Klubów Sportowych. Głównym zakresem działalności LKS jest piłka nożna i tenis stołowy.

INWESTYCJE                                                                      

W ostatnich 3 latach (2007-2010) Gmina Świdnica wydała ponad 50 mln zł. na inwestycje. Rekordowym rokiem był 2010. Na zakończenie wodociągowania gminy, rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej, budowę szkolnego schroniska młodzieżowego w Lubachowie, budowę i remonty świetlic, Odnowę i Rozwój Wsi w ramach PROW 2007-2013, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, zakup samochodu strażackiego - wydano 22,5 mln zł. przy ponad 14 mln środków pozyskanych z funduszy unijnych.  Dla porównania w roku 2009 wydatki majątkowe gminy stanowiły kwotę 10,3 mln zł. a w 2007 r. 5,3 mln.

Dzięki wykorzystaniu m.in. ponad 11,7 mln zl. unijnych funduszy w ramach RPO WD w 2010 r. uzyskaliśmy 100% wskaźnik zwodociągowania gminy. Obecnie trwają pracę przy budowie kanalizacji sanitarnej. Każdego roku ponad 2500m2 nowych chodników pojawia się przy drogach publicznych gminy, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa i estetykę miejscowości.

W 2006 r. dwie wsie: Pogorzała i Pszenno dzięki Programowi „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” poprawiły swoją infrastrukturę i estetykę, wykorzystując 760 tys. złotych z unijnych funduszy. W 2010 r. kolejne 4 miejscowości otrzymały ponad 1,32 mln zł. z przeznaczeniem na remonty świetlic i budowę nowej w Stachowicach w ramach PROW 2007-2013.

W 2008 r. zakończono budowę największej inwestycji w Gminie Świdnica – pełnowymiarowej hali sportowej Witoszowie Dolnym, a w 2010 r. zakończono modernizację budynku po byłej szkole podstawowej, na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Od lutego 2011 r. obiekt przyjął już pierwszych gości, na których czeka 49 miejsc noclegowych.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Potwierdzeniem właściwie realizowanej strategii w zakresie inwestycji, było przyznanie w 2008 r. Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii – najbardziej gospodarna gmina wiejska, a w 2010 r. 8 miejsca w plebiscycie Śląska Super Gmina. Ponadto Gmina Świdnica dwukrotnie znalazła się w Złotej Setce Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” plasując się na 65. miejscu w 2009 r. oraz 47. w roku 2010.


Powierzchnia
– 208 km2
Liczba mieszkańców – 16 007
Liczba podmiotów gospodarczych - 912Współpraca zagraniczna
Lampertheim – Niemcy
Nowograd-Wołyński – Ukraina
Maldegem - Belgia


Gmina Świdnica to wyjątkowe miejsce na inwestycje i rozwój
Serdecznie zapraszam,
Wójt Gminy Świdnica, Teresa Mazurek

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Świdnicy
ul. Głowackiego 4, 58 -100 Świdnica
tel./fax+48 74 852 12 26, +48 74 852 24 88, +48 74 852 30 67, +48 74 852 33 98
e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Godz. przyjęć klientów: poniedziałek-piątek 7.30-15.30


Władze Gminy:
   Wójt – Teresa Mazurek


Zastępca – Zbigniew Kanicki
Sekretarz – Jadwiga Generowicz
Skarbnik – Anna Szymkiewicz
Rzecznik Prasowy – Janusz Waligóra

Skład Rady Gminy

   Regina Adamska - Przewodnicząca


Henryk Sara - Wiceprzewodniczący
Tadeusz Żuberek - Wiceprzewodniczący
Członkowie:
1.  Roman Bogusławski
2.  Piotr Gancarczyk
3.  Szymon Gumny
4.  Eligiusz Janasik
5.  Zbigniew Karnowski
6.  Marek Lisowski
7.  Wiesław Malisz
8.  Janusz Maruda
9.  Jan Mytych
10. Leszek Szubart
11. Krzysztof Trzeciak
12. Władysław Urbański


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25