facebook RSS # #

17.01.2019 21:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-02 13:58       aktualizacja: 2017-11-09 11:09       INFORMATYZACJA
  A A A

POWER - przybij 5. Jak uzyskać środki na modernizację pracy w urzędzie?

POWER - przybij 5. Jak uzyskać środki na modernizację pracy w urzędzie?
Fotolia
Dofinansowanie jest prawie pewne, ale po spełnieniu trzech warunków: trzeba być średnim miastem, działać w grupie pięciu oraz wystąpić z dobrym wnioskiem.

Jak już informowaliśmy 255 średnich miast ma ogromne szanse na dofinansowanie w ramach konkursu pilotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do zdobycia jest 400 tys. lub 200 tys. zł w zależności od statusu miasta. Czytaj POWER dla miast. Pieniądze na usprawnienie obsługi podatkowej i gospodarki nieruchomościami.

Kolejny konkurs w ramach PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, MSWiA planuje ogłosić pod koniec I kwartału przyszłego roku. Alokacja ma wynosić 44,6 mln zł. Grupą docelową są tym razem średnie miasta.

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia usprawniające obsługę w dziedzinie podatków i opłat lokalnych oraz poprawiające zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi. Wniosek powinien zawierać szczegółowy i przekonywający opis planów, które miasto zamierza zrealizować dzięki dofinansowaniu PO WER.

MSWiA przewiduje, że zarówno liczba jst, które wdrożyły rozwiązania usprawniające obsługę podatkową przedsiębiorców, jak tych, które wdrożyły rozwiązania polepszające zarządzanie nieruchomościami, wyniesie co najmniej 200.

Prawo startu ma mniej niż 255 miast, ponieważ grupę docelową konkursu stanowią miasta średnie (gminy o statusie miasta albo mające siedzibę w mieście położonym na terytorium danej gminy), które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie, mającym już dofinansowanie w ramach konkursów nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 i POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17. Szansa uzyskania dofinansowania jest zatem ogromna.

Utrudnieniem natury organizacyjnej może być spełnienie trzeciego warunku: żeby projekty złożone w odpowiedzi na konkurs objęły wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego. Możemy w tym pomóc i prosimy miasta szukające partnerów o zgłaszanie się do nas w ramach „Giełdy POWER” - giełdy ofert partnerskich i banku współpracy. Nasza giełda ma ułatwić miastom występowanie w grupach (liczących po co najmniej 5 jst) z wspólnymi wnioskami łączącymi zbliżone cele i rozwiązania modernizacyjne.

Wsparcia przy tworzeniu konkretnych projektów udzieli nam ekspert ze strony Fundacji Promocji Gmin Polskich, która już realizuje przedsięwzięcia w ramach PO WER na terenie kilkunastu gmin i dysponuje profesjonalnym zapleczem z rozbudowanym departamentem ekspertyz i doradztwa.

Tematyka innowacyjności i modernizacji urzędów samorządowych w Polsce będzie nadal przedmiotem zainteresowania serwisu, planujemy m.in. podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: gdzie szukać pieniędzy na modernizację pracy urzędu?.

To ważne pytanie dla samorządów spoza listy 255 miast. Są wśród nich np. gminy z poprzedniej edycji konkursu MSWiA, którym z różnych przyczyn nie udało się zdobyć grantu, m.in. zabrakło punktów z powodu niedostatecznego uargumentowania wniosku.

Lista 255 miast poniżej w załączniku.

Prosimy pisać na adres k.kubicka@pap.pl
Kkż/
ZAŁĄCZNIKI: lista 255 miast.pdf
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25