facebook RSS # #

15.02.2019 23:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-02 17:44       aktualizacja: 2017-11-02 17:50       INFORMATYZACJA
  A A A

Samorządy w sieci. JST będą musiały spełnić wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Samorządy w sieci. JST będą musiały spełnić wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Fotolia
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieci to jeden z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji, które zaprezentowało projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wśród podmiotów, które będą musiały spełnić wymogi ustawy, wymienione są samorządy wszystkich szczebli oraz ich związki i zrzeszenia.

Administracja samorządowa - województwa (16), powiaty (314), miasta na prawach powiatu (66), gminy (2478) – taki zapis widnieje w ocenie skutków regulacji projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w kontekście podmiotów, na które oddziałuje projekt.

Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji przed każdym z państw Unii Europejskiej stoi wyzwanie wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148).

Według resortu, każde znaczące zakłócenie funkcjonowania cyberprzestrzeni będzie miało również wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, sprawność funkcjonowania instytucji sektora publicznego (…), a w rezultacie również na ogólnie pojmowane bezpieczeństwo państwa. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na stworzenie skutecznego i efektywnego systemu bieżącego monitorowania oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem w skali kraju.

JST realizują zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W związku z tym, każda jednostka, która wdraża usługi świadczone drogą elektroniczną powinna dołożyć należytej staranności celem zapewnienia ich bezpiecznego funkcjonowania.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji ustawy, „w procesie projektowym oraz utrzymania usług koszty te są naliczane normatywnie. Trzeba mieć także na uwadze, że JST co do zasady mają zaimplementowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)”. W związku z tym nałożone ustawą zadania dotyczące przekazywania informacji m.in. o incydentach i zagrożeniach do właściwych zespołów reagowania będą realizowane w ramach SZBI.

Przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, mają zapewnić ochronę cyberprzestrzeni na poziomie krajowym. Ma ona gwarantować m.in.: niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa oraz usług cyfrowych poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów.

Stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz jego rozbudowa ma umożliwić zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych oraz ograniczyć m.in. straty finansowe.

Projekt ustawy w załączniku poniżej.

Kkż/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-03 07:52:26
Mazurskie_klimaty_JST: "będą realizowane w ramach SZBI"
czyli jak zwykle: róbcie wszystko za swoje (dajcie zarobić telemarketingowym naciągaczom), na swoją rękę = zero szkoleń bo nikt w JST nie da na szkolenie >1.5k a tyle kosztuje jakiekolwiek jednodniowe szkolenie w IT) i z płacą 2.5k w porywach netto
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25