facebook RSS # #

15.02.2019 23:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-06 18:08       aktualizacja: 2017-12-06 18:11       INFORMATYZACJA
  A A A

Migrator gotowy. Resort cyfryzacji zachęca gminy do masowego przenoszenia aktów do rejestru

Migrator gotowy. Resort cyfryzacji zachęca gminy do masowego przenoszenia aktów do rejestru
Fotolia
Zakończył się pilotaż masowej migracji aktów stanu cywilnego – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Kolejny krok to wprowadzenie masowego podpisu.

„Migracja aktów decyduje o komforcie zarówno urzędników, jak i naszych obywateli” – podkreśliła w Sejmie minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

MC wysłało informację do wszystkich urzędów zachęcająca do skorzystania z narzędzia masowego migratora aktów stanu cywilnego. Masowy migrator danych to narzędzie stworzone przez MC i Centralny Ośrodek Informatyki, dzięki któremu przenoszenie rekordów ze starych gminnych baz do systemu centralnego będzie szybsze.

W Sejmie odbyło się rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego przeprowadzonego w USC w Częstochowie i Nowej Soli
Piotr Gajewski, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Systemów w MC, powiedział w Sejmie, że powstała usługa sieciowa, dzięki której „w czasokresie 15 sekund pomiędzy kolejnymi przesłaniami można przesyłać z aplikacji wspierającej projekty aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego”.

Celem pilotażu masowej migracji było potwierdzenie poprawności działania narzędzia, które przygotowano, sprawdzenie wydajności systemu i jakości oraz poprawności migrowanych danych.

Jak dodał Gajewski, bardzo istotne było sprawdzenie, czy dane przesłane do rejestru za pomocą masowego migratora są wysokiej jakości.

„Bardzo ważnym elementem który w początkowej fazie musieliśmy zweryfikować to poprawność konfiguracji stacji roboczych. W skali tysięcy komputerów, które w gminach są, musieliśmy wypracować standard, który pozwoliłby pracować na wszystkich maszynach, które są dostępne w gminach, aby umożliwić przeprowadzenie masowej migracji” – zaznaczył.

Ważna jest też jego zdaniem poprawna współpraca narzędzia z aplikacjami wspierającymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych, co spowodowało m.in. wydłużenie terminu oddania narzędzia. Pierwotnie planowane było na listopad.

„Każda gmina została przez nas scertyfikowana odpowiednik certyfikatem, który uwiarygadnia przesyłanie danych, dzięki czemu mamy pewność, że transmisja jest bezpieczna” – powiedział dyrektor.

Jak wyjaśnił, kontrola leży tu po stronie urzędników, bo zanim prześlą dane do rejestru, muszą przed przystąpieniem do migracji zweryfikować, czy dane, które są w aplikacji wspierającej, odpowiadają co do jakości danym, które są oczekiwane po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego.

„Tam staną się aktem, na podstawie którego będziemy mieć referencyjne dane w rejestrze stanu cywilnego” - wyjaśnił.

Pilotaż trwał od 28 czerwca, pierwotnie wzięły w nim USC w Częstochowie i Nowej Soli. Do 1 grudnia dołączono docelowo 52 USC w Polsce.

„Najważniejsze dla nas było przesłanie w jednoczesnym czasie paczki aktów w celu sprawdzenia wydajności narzędzia. Osiągnęliśmy tu zamierzony cel – nie mamy ryzyka zachwiania systemu przy udostępnieniu masowym tej funkcjonalności dla wszystkich urzędów” – powiedział Gajewski.

W jego opinii system jest przygotowany pod względem wydajnościowym, równolegle przez ostatnie miesiące MC i COI pracowały nad poprawą jego wydajności w celu przygotowania do przyjęcia dużej liczby nowych danych.
„Wprowadzenie 250 tys. nowych rekordów narastająco każdego dnia według naszych wyliczeń nie powinno mieć znaczącego wpływu na naszą bazę danych i na odpowiedź systemu na przekazywanie takiej liczby informacji” – podkreślił Gajewski.

Jak dodał, łącznie jest ok. 90 mln aktów, przez ostatnie 2,5 roku do systemu wprowadzonych zostało ok. 10 mln aktów. „Pozostało ok. 80 mln aktów do przeniesienia do systemu" - dodał.

„Kierownik USC lub wyznaczona przez niego osoba będzie mogła kilkadziesiąt aktów wkomponować w jedną paczkę i jednym podpisem zreplikować podpis na wszystkie akty zawarte w tej paczce, co znacząco przyspieszy proces migracji z automatyczną aktualizacją rejestru PESEL co do numeru aktu, który będzie numerem aktu nadanym przez system w nowym brzmieniu” – tłumaczył przedstawiciel resortu cyfryzacji.

Kolejnym krokiem planowanym przez resort cyfryzacji na luty 2018 r. jest wprowadzenie funkcjonalności masowego podpisu, aby uprościć procedurę przekazywania danych do rejestru po weryfikacji jakości danych przenoszonych poprzez narzędzie masowej migracji.

Kkż/
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-09 17:25:37
Adam: Migracja wymaga certyfikatu, a wiec zakupu nowej karty. Kart te obsługiwane są przez aplikacje idproject w wersji wyższej np. 6.30
Większość pracowników posługuje się certyfikatami starszymi, które wymagają wersji programu 5.21
A więc nowy certyfikat jest niekompatybilny ze starym. Co za tym idzie albo pracujemy w źródle jako użytkownik albo migrujemy. Oczywiście przeinstalowując oprogramowanie.
Czy ma ktoś pomysł jak to rozwiązać ? Oczywiście nie stawiając kolejnego komputera obok :)
Wszystkich LAS-ów zaskoczę :))- Help desk nie widzi w tym problemu i nie zna odpowiedzi na powyższe pytanie!
 
2017-12-08 19:56:14
użytkownik końcowy: W pierwszej kolejności to należy usprawnić działanie aplikacji, pogonić pracowników service desku, bo na realizację niektórych zgłoszeń czekamy latami.
Odnoszę wrażenie, że nad COI nie ma żadnego nadzoru.
Ciągłe problemy z migracją aktu z wersji papierowej, trudności z dodawaniem wzmianek, wyrzucanie użytkownika na stronę startową itp.
Nie chcemy wskazówek, jak obejść błąd, nie chcemy 500 razy dziennie czyścić przeglądarki, chcemy normalnie pracować w Źródle, za które jego twórca otrzymał wielką zapłatę.
 
2017-12-08 14:39:09
bardzo ciekawe i chyba tajne: Zapomniano jedynie poinformować USC.

Żeby nie kwękać podzielę się opinią osoby z której zdaniem w tej kwestii się liczę. Podobno warto, bo jest szybciej i wygodniej niż przy migracji z pliku.
Nawet przy migracji pojedynczo (co Migrator umożliwia).

Żeby skorzystać z usługi zaczynamy od zakupu karty i wysłania wraz z wnioskiem o certyfikat
Wniosek jest dostępny pod poniższym linkiem :
https://www.gov.pl/cyfryzacja/jak-uzyskac-dostep-do-srp
Wniosek M
 
2017-12-07 10:11:06
KMzP: no i poszedł biedaczysko po szerokim szukać świecie tego co jest bardzo blisko
 
2017-12-07 08:32:09
Marcin - informatyk gminny: A dziwne. Nagle dane, które znajdują się w systemach dotychczas używanych w JST są rzetelne? Bo jak krzyczeliśmy podczas wdrożenia bagienka, że baza USC będzie pusta, to słyszeliśmy, że dane znajdujące się w naszych systemach są nierzetelne. To co się nagle zmieniło? A może ktoś wspomni przy okazji o durnych procedurach wymyślonych na potrzeby tej pseudo masowej migracji? A może ktoś zaznaczy fakt, że bezsensowne jest przenoszenie masowe danych a potem pojedyncze ich podpisywanie? Aż się nie chce już czasem pisać...
 
2017-12-07 07:32:03
kierownica: Cudownie, aż się boję. Po pierwsze czy ktoś z ministerstwa lub COI przeprowadził weryfikacje ile z tych 80 min akrów do przeniesienia do systemu wprowadzonych jest do tz. aplikacji wspierających? Owszem jest ale w 90% w wersji aktu skróconego, po drugie - kilkadziesiąt aktów w jednej paczce przeniesionych do ŹRÓDŁA, a co za tym idzie kilkadziesiąt adnotacji w papierowym akcie, że akt został przeniesiony, po trzecie przenoszenie pojedynczego aktu nie zostało jeszcze dopracowane - a Państwo ogłaszają sukces migracji masowej?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25