facebook RSS # #

15.02.2019 23:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-14 17:03       aktualizacja: 2017-12-14 18:22       INFORMATYZACJA
  A A A

Obsługa wyłączna. GUS: do obsługi informatycznej najczęściej wydzielony pracownik lub komórka

Obsługa wyłączna. GUS: do obsługi informatycznej najczęściej wydzielony pracownik lub komórka
Fotolia
W 2015 r. najczęściej obsługą informatyczną zajmowali się wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna urzędu – wynika z analizy GUS.

Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017”. W 2016 r. przeprowadził kolejną edycję badania dotyczącego stopnia informatyzacji w jednostkach administracji publicznej. Badaniem objęto wszystkie ministerstwa, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy gmin, wojewódzkie i marszałkowskie.

Jak wynika z analizy, spośród urzędów, które złożyły sprawozdanie, 54,5 proc. posiadało stronę internetową zgodną z wytycznymi standardu WCAG 2.0, dotyczącymi budowy serwi¬sów internetowych dostępnych dla obywateli, z czego 81,4 proc. na poziomie AA, który jest powszechnie uważany za optymalny poziom dostępności serwisów internetowych.

Niektóre urzędy stronę internetową zamieściły w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Spośród badanych urzędów 45,9 proc. posiadało strony internetowe dostosowane do obsługi przez urządzenia mobilne, natomiast 26,9 proc. – strony umożliwiające korzystanie z nich obcokrajowcom w innej wersji językowej
W 2015 r. ponad połowa badanych urzędów posiadała własną stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.0, z czego osiem na dziesięć urzędów – stronę spełniającą standardy zgodności z wytycznymi na poziomie AA.

Największy odsetek urzędów posiadających stronę internetową zgodną z tymi standardami odnotowano w województwie opolskim (68,3 proc.), a wśród nich standardy na poziomie AA najczęściej spełniały urzędy z województwa dolnośląskiego (86,0 proc.).

Stronę internetową dostosowaną do obsługi przez urządzenia mobilne posiadała blisko połowa badanych urzędów, natomiast co czwarty urząd miał stronę dostosowaną dla obcokrajowców.

Wyniki przeprowadzonego badania wśród urzędów wykazały, że w 2015 r. najczęściej obsługą informatyczną zajmowali się wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna urzędu (65,7 proc.). Prawie jedna czwarta urzędów obsługę informatyczną realizowała dwutorowo, tzn. część zadań wykonywanych było przez wydzielonych pracowników lub komórkę organizacyjną, a część – przez podmiot zewnętrzny.

Największy odsetek urzędów, w których obsługą informatyczną zajmowali się wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna urzędu odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (81,7 proc.).

Realizację obsługi informatycznej z wykorzystaniem zarówno własnych pracowników i komórek organizacyjnych, jak i podmiotów zewnętrznych najczęściej wykazywały urzędy w województwie kujawsko-pomorskim (32,4 proc.), natomiast obsługę wyłącznie przez podmiot zewnętrzny – w województwie lubuskim (25,7 proc.).


Źródło: GUS

Analiza wykazała, że korzyści urzędów, wynikające z zastosowania Internetu w procesie świadczenia usług to przede wszystkim skrócenie czasu realizacji, wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną, uproszczenie procedur obsługi i wzrost satysfakcji klientów z obsługi zaobserwowany przez pracowników

Inne korzyści, które zaobserwowano to wyeliminowanie konieczności dostarczenia przez klientów danych, które są już w za-sobach urzędu, obniżenie kosztów obsługi, zwiększenie liczby obsłużonych klientów czy wzrost satysfakcji klientów.


Źródło: GUS

Analiza GUS prezentuje wyniki badań z lat 2013-2017 dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby indywidualne. Uzupełnienie publikacji stanowią statystki sektora ICT oraz rodzaj i dostępność usług cyfrowych w jednostkach administracji publicznej.

Raport dostępny jest w załączniku.

Kkż/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25