facebook RSS # #

16.02.2020 12:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-18 15:35       aktualizacja: 2018-06-18 16:03       INFORMATYZACJA
  A A A

RODO w gminie. Informatyzacja w służbie administracji

RODO w gminie. Informatyzacja w służbie administracji
Fot. Fotolia
W urzędzie gminy może być przeprowadzona kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - podkreślano na poniedziałkowej konferencji w Senacie "Informatyzacja w samorządach jako istotny element dobrej administracji".

Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. nowe obowiązki gmin w świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
 
Na przykładzie rejestru danych osobowych, prowadzonego w UM w Grodzisku Mazowieckim omówiła je prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie dr Magdalena Sitek. Jak przypomniała, samorząd gminny wymieniony został wprost w art. 114 par. 1 ustawy, a wzmianka ta dotyczy możliwości prowadzenia monitoringu wizyjnego.

"Takie uprawnienie gminy związane jest z obowiązkiem zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (...). Nie można jednak rejestrować obrazu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz obiektach socjalnych. Przetwarzanie tych danych może być prowadzone wyłącznie dla celów, dla których zostały one zgromadzone" - wskazała dr Sitek.

Okres przechowywania tych danych nie może być dłuższy niż trzy miesiące, po tym okresie powinny one zostać zniszczone; dane mogę być zachowane w celach dowodowych na potrzeby toczących się postępowań administracyjnych, cywilnych, czy karnych. Co istotne, monitorowane obiekty powinny być w widoczny sposób oznaczone.

"Niezwykle ważny jest par. 6. art. 114 ustawy, w którym ustawodawca stanowi, że przetwarzanie danych, uzyskanych z takiego monitoringu wymaga stosowania środków zabezpieczających takie przetwarzanie, w szczególności uniemożliwiających ich utratę oraz bezprawne rozpowszechnianie lub uniemożliwienie dostępu do danych podmiotom nieuprawnionym" - podkreśliła badaczka.

Jak wskazała dr Sitek, wzmianka w ustawie wprost odnosząca się do gminy nie oznacza, że nie stosuje się do niej innych przepisów ustawy. Gmina jest bowiem zaliczana do podmiotów publicznych, w związku z tym ciążą na niej te same obowiązki, co na innych podmiotach publicznych gromadzących i przetwarzających dane osobowe.

Polskie samorządy, w tym gminne gromadzą dużą liczbę danych osobowych. Są to m.in. ewidencja ludności, wykaz faktur, rejestr środków transportu, rejestr psów i ich właścicieli. Dr Sitek wskazała, że w związku z tak szeroką paletą gromadzonych danych, zgodnie z art. 8 ustawy wójt zobowiązany jest do wyznaczenia inspektora danych osobowych i zgłoszenia tego faktu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora winny też naleźć się na stronie urzędu.

"Nowością jest to, że na podstawie przepisów znajdujących się w rozdziale 9 omawianej ustawy Prezes Urzędu może zarządzić i przeprowadzić kontrolę wdrożonej w urzędzie procedury ochrony danych osobowych" - powiedziała badaczka.

Kontrola może skutkować wszczęciem postępowania o naruszenie przepisów o ochronie danych, a negatywną konsekwencją może być nałożenie kary finansowej na gminę. W sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych może być też wszczęte postępowanie cywilne - tytułem do jego wszczęcia może być naruszenie dóbr osobistych lub roszczenia odszkodowawcze.

Ponadto - w trzech przypadkach może być wszczęte postępowanie karne - w przypadku nieodpuszczalnego przepisami przetwarzania danych osobowych, ujawnienia danych wrażliwych oraz w przypadku udaremnienia lub utrudniania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych. Wszystkie te przypadki zagrożone są karą grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

Prof. Stanisław Pieprzny wskazywał natomiast, że mimo, iż ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło ogromny postęp technologiczny, to wciąż jedynie niespełna 30 proc. obywateli korzysta z usług e-administracji, a jedynie 1,64 proc. osób posiada tzw. profil zaufany. "Jest to bardzo mało" - podkreślił badacz. Jak dodał, w małych gminach zauważalny jest też brak urzędników o kompetencjach informatycznych.

Jako pozytywny przykład bezpośredniego zastosowania narzędzi informatycznych w samorządach podano natomiast głosowanie na budżety obywatelskie, dzięki którym społeczności lokalne decydują na co przeznaczyć 1 proc. pieniędzy z budżetu gminy.

Jak wskazywała dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Elżbieta Feret, posługując się przykładem Rzeszowa, w 2018 r. mieszkańcy tego miasta oddali na budżet obywatelski 15 tys. głosów, z czego 9,5 tys. to głosy elektroniczne.

Wśród niepożądanych zjawisk związanych z informatyzacją administracji publicznej wskazano natomiast korupcję. Dr Krzysztof Krassowski z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie podkreślał, że dzieje się tak, bo w grę wchodzą tu "gigantyczne pieniądze", a charakter projektów informatycznych jest trudny i wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy, co stwarza pole do nadużyć.

"Wiele projektów w sferze publicznej nie jest objętych żadnym nadzorem, to prowadzi do naginania prawa na styku sfery publicznej ze sferą prywatną. W efekcie zlecenia otrzymują nie ci, którzy oferują najlepsze usługi, ale ci, którzy mają najlepszy, nieformalny dostęp do decydentów" - mówił dr Krassowski.

Za inną z przyczyn nadużyć w sferze informatyzacji administracji wskazał braki kompetencyjne, w tym brak znajomości branży informatycznej, szczególnie na niższych szczeblach samorządowych.

Konferencję zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

js/ woj/
 
KOMENTARZE: 9 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-11 03:07:11
Serniczek: Brak kasy na usprawnienia techniczne. Ja ostatnio usłyszałam, że nie mam robić rewolucji. Ciekawe czy będą tak mówić jak przyjedzie kontrola z UODO.
 
2018-09-05 11:42:08
zxcasd: @pm, w banku możesz potwierdzić swój profil Epuap
 
2018-06-22 10:53:27
admin: "Za inną z przyczyn nadużyć w sferze informatyzacji administracji wskazał braki kompetencyjne, w tym brak znajomości branży informatycznej, szczególnie na niższych szczeblach samorządowych. " - jak czytam takie teksty sama przypomina mi się tabela wynagrodzeń w tym informatyków - wnioski: ma się pretensje że brak wysoko wyspecjalizowanej kadry w dziedzinie informatyki a zarobki dla tych specjalistów są proponowane w samorządach na tak niskim poziomie że wcale się nie dziwię że BRAK TYCH SPECJALISTÓW. Zatrudnia się lub wyznacza osoby które umieją obsłużyć komputer na poziomie worda ale kiedy trzeba sformatować prawidłowo tekst w wordzie zgodnie ze standardami to już mają problem. Nie naśmiewam się za takich osób tylko pokazuję skalę która może niektórym otworzy oczy.
- brak dotacji zadań celowych dla LASów,
- brak wytycznych co do bezpieczeństwa,
- brak dotacji bezpieczeństwa informatycznego administracji,
- brak sprawnie działających systemów centralnych w kraju,
mam wymieniać dalej?
TU TKWIĄ PROBLEMY!!!! TU ZACZYNAJĄ SIĘ PROBLEMY!!!!
Kiedy w w miarę ogarnięty informatyk mówi że potrzeba w jednostce np UTM lub system backupu albo chociaż antywirus aby zabezpieczyć dane w podstawowej kwestii a w zamian słyszy
- przecież nie jest napisane że musimy to mieć
- poza tym nie ma na to pieniędzy
to nie wiem jaki specjalista by był NIC NIE WSKÓRA I NIE WYCZARUJE!!!
Ludzie ogarnijcie się przykład idzie od góry RODO wymaga pewnych rzeczy ale kiedy widzi się że np jak ostatnio padają wszystkie systemy rządowe CEPIK ŹRÓDŁO obywatel.gov.pl itd ZAWIERAJĄCE DANE OSOBOWE NAWET WRAŻLIWE i nikt nie ponosi za to konsekwencji to dlaczego jednostki na samym dole tej hierarchii się "straszy" karami i konsekwencjami. ZACZNIJMY OD GÓRY!!!
W naszym kraju jest odwieczny zwyczaj wyważania otwartych drzwi i odkrywania koła na nowo i chyba jeszcze dłuuuuugo taki stan rzeczy się nie zmieni.
 
2018-06-20 14:56:32
janka: rejestr faktur nie obliguje do wprowadzenia RODO, nie dramatyzujmy. Po pierwsze na fakturze są dane firmy, która ją wystawia to żadne dane podlegające RODO, firmę może sprawdzić każdy w CEDIG (imię nazwisko, adres działalności) obciążenie dla gminy wynikające z f-ry, jest informacją publiczną.
 
2018-06-19 12:29:45
pitu pitu: "... a charakter projektów informatycznych jest trudny i wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy, co stwarza pole do nadużyć."

Tak zwana "promocja gminy/powiatu", to JEST dopiero pole do nadużyć. Pozdrowienia dla włodarzy.
 
2018-06-19 11:43:23
pm: Mało profili zaufanych? Czemu się dziwić? To proszę zorganizować w każdej gminie w Polsce punkt potwierdzania profili zaufanych... Tylko jest problem, niektóre (większość) gminy nie spełniają wymagań technicznych, KRI, itp. dla takich punktów potwierdzania. Teraz żeby wysłać wniosek o nowy dowód e-puapem do gminy trzeba najpierw pojechać do miasta powiatowego potwierdzić profil. Nikt normalny tego nie zrobi dla jednej sprawy rocznie. To jest odpowiedz.
 
2018-06-19 11:12:49
Ex admin samorządowy: "Za inną z przyczyn nadużyć w sferze informatyzacji administracji wskazał braki kompetencyjne, w tym brak znajomości branży informatycznej, szczególnie na niższych szczeblach samorządowych."

Ekhem chyba raczej na górze mają często problem z informatyzacją. Aby daleko nie szukać kwestia kamer w lokalach wyborczych, gdzie cała społeczność IT w samorządach mówiła jasno dla czego tego pomysłu nie da się zrealizować. Dopiero zasłaniając się RODO kamery zostały wycofane z lokali wyborczych.
 
2018-06-19 08:03:27
urzędnik: Naprawdę, odkrywcze
 
2018-06-19 07:58:26
Koleś: A kto będzie ponosił karę za nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów o ochronie danych... pracownik firmy czy firma?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25