facebook RSS # #

20.10.2019 05:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-03 12:50       aktualizacja: 2018-07-03 16:52       INFORMATYZACJA
  A A A

Szybsze łącze. MC określiło minimalną przepustowość łącza dla świadczonych przez jst usług

 Szybsze łącze. MC określiło minimalną przepustowość łącza dla świadczonych przez jst usług
Fot.PAP/P.Supernak
Samorządy oferując usługę dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty będą musiały zapewnić minimalną przepustowość łącza na poziomie 30 Mb/s. 

Ministerstwo cyfryzacji przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zakłada on, że minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez samorząd usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa będzie wynosić 30 Mb/s. 

Jakość obecnie świadczonych usług przez jednostki samorządu terytorialnego (zwykle 1 Mb/s w miejscach publicznych) jest mało atrakcyjna dla potencjalnego użytkownika – uważa ministerstwo cyfryzacji.  

Potwierdzają to badania konsumenckie Prezesa UKE z 2015 r. dotyczące klientów indywidualnych - tylko 14 proc. ankietowanych wyraziło zainteresowanie korzystaniem z darmowej usługi o podstawowych parametrach. - W celu zapewnienia możliwości efektywnego korzystania z takich usług konieczne jest zatem określenie minimalnej przepływności łącza na odpowiednio wysokim poziomie – zaznaczono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w tej sprawie.  

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zachowana będzie musiała być jedynie przepustowość o wartości 30 Mb/s do użytkowników końcowych tzw. łącze w dół.  Na zachowanie wymogu 30 MB/s nie będzie miał wpływu poziom wykorzystania pasma (chwilowe natężenie strumienia danych), ani liczba użytkowników, korzystających w danej chwili z tego pasma, ale rzeczywista pojemność kanału komunikacyjnego, z którego mogą skorzystać użytkownicy końcowi. 

Jeżeli pasmo dzielone jest między użytkowników, liczy się przepustowość udostępniana wszystkim użytkownikom łącznie. Jest to istotne ze względu na możliwość zastosowania do świadczenia usług dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu różnych rozwiązań technologicznych, w szczególności bezprzewodowych, takich jak np. Wi-Fi gdzie kanał komunikacyjny dzielony jest między wszystkich użytkowników podłączonych do danego punktu dostępowego – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. 

Zdaniem projektodawców, poziom przepływności łącza określony w projekcie rozporządzenia umożliwi użytkownikom końcowym efektywne korzystanie z usługi dostępu do Internetu w miejscach publicznych.  Korzystając z usług wysokiej jakości, będą mogli oni posługiwać się w szczególności lokalnymi usługami cyfrowymi takimi jak e-administracja, e-zdrowie itp., które nabierają coraz większego znaczenia w codziennym życiu – podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Zdaniem ministerstwa cyfryzacji, określone w ten sposób parametry techniczne łącza, odpowiadają również wymogom wskazanym w ramach programu realizowanego przez Komisję Europejską pn. WiFi4EU, który ma na celu propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych. 

Inicjatywa WiFi4EU wskazuje, że niezwykle istotnym jest zapewnienie przez samorządy dostępu do Internetu o wysokich parametrach w typowych miejscach publicznych (dworce, place, parki, rynki, etc.) dla wszystkich osób przebywających w zasięgu usługi. Stąd też określenie minimalnej przepływności w tym zakresie jest zgodne z zamierzeniami Komisji Europejskiej – podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia, który zamieszczono na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, jest obecnie na etapie opiniowania i trafił do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

amk/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-04 09:16:18
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica: Samo rozporządzenie nie zwiększy przepływności łącz. Co się stanie gdy punkt publicznego dostępu do Internetu nie będzie spełniał kryterium ustanowionego w rozporządzeniu? Trzeba będzie go wyłączyć? Kto będzie to sprawdzał?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25