facebook RSS # #

16.02.2020 14:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-21 19:52       aktualizacja: 2018-11-22 11:02       INFORMATYZACJA
  A A A

Forum informatyków. Dr Maciej Kawecki gościem specjalnym spotkania Forum Informatyków Samorządowych

Forum informatyków. Dr Maciej Kawecki gościem specjalnym spotkania Forum Informatyków Samorządowych
Fot. PAP/L.Szymański
W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych pojawiło się sporo wątpliwości, dotyczących zapisów i ich dostosowaniem do przepisów, stosowanych w urzędach. Informatycy z Małopolski będą mogli porozmawiać z ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych podczas zbliżającego się comiesięcznego spotkania Forum Informatyków Samorządowych 28 listopada w Krakowie.

W ramach Forum Informatyków Samorządowych, działającym przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, postanowiliśmy zaprosić do udziału w Forum Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji, dra Macieja Kaweckiego, Koordynatora reformy ochrony danych osobowych. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania i rozwiania wątpliwości w zakresie stosowania RODO, pół roku po zmianie przepisów w jst. Udział dyrektora dra Macieja Kaweckiego ma charakter informacyjny i w związku z tym nie pobiera za nie honorarium.

Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), rozpoczęcie o 10:00. Forum Infor­matyków Samorzą­dowych pow­stało przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Terytorialnego i Admin­is­tracji w Krakowie 20 sty­cz­nia 2010 roku. Obec­nie zrzesza 63 oso­by odpowiedzialne za infor­matyza­cję oraz obsługę infor­maty­czną jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z terenu Małopol­s­ki.

Głównym celem dzi­ała­nia Forum jest doskonale­nie poziomu i sprawnoś­ci funkcjonowa­nia samorzą­du tery­to­ri­al­nego w zakre­sie infor­matyza­cji  oraz prezen­towanie opinii członków Forum wobec innych insty­tucji i orga­ni­za­cji. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania dostępne są na stronie internetowej na stronie internetowej: http://mistia.org.pl/fora/forum-informatykow-samorzadowych/.  

Dr Maciej Kawecki
Doktor nauk prawnych. W latach 2016-2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25