facebook RSS # #

22.09.2017 04:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-17       aktualizacja: 2017-09-13 12:52       KALENDARIUM
 

XV Kongres Miast Polskich i I Kongres Polityki Miejskiej

16 i 17 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej.

Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z BGK. Odbywa się w 100. rocznicę powstania ZMP.

Kongres będzie stanowić pierwszą w Polsce, szeroką debatę o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.

Do udziału w Kongresie organizatorzy zapraszają: 
- prezydentów i burmistrzów miast, miejskich pracowników samorządowych, pracowników miejskich podmiotów komunalnych, a także samorządów gospodarczych sektora komunalnego; 
- przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast; 
- przedstawicieli organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast.

W Kongresie wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, a także innych resortów zaangażowanych w problematykę miejską (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska) oraz innych podmiotów wspierających rozwój miast na poziomie krajowym i regionalnym.

Pierwszego dnia Kongresu o godz. 17.15 odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Delegaci przedyskutują i rozpatrzą projekt jednorazowego zwiększenia składki członkowskiej na wyborczy rok 2018, z przeznaczeniem na promocję samorządności miejskiej.

Kongres Miast Polskich organizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcia finansowego udziela też Urząd Miasta Krakowa.

Udział w Kongresie jest bezpłatny - uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu.

Aby zarejestrować się na Kongres, należy wypełnić i odesłać do dnia 15 września formularz zgłoszeniowy na Kongres (do Biura ZMP) oraz formularze rezerwacji noclegów (bezpośrednio do hoteli). Termin zgłaszania się do hotelu IBIS Kraków Centrum także został wydłużony do 15 września. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o Kongresie – program oraz zgłoszenia i rezerwacje noclegów - na stronie http://www.miasta.pl/aktualnosci/i-kongres-polityki-miejskiej-w-krakowie.


Kontakt:
Joanna Proniewicz
rzecznik prasowa ZMP
joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.23