facebook RSS # #

21.11.2017 07:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-23       aktualizacja: 2017-11-14 14:57       KALENDARIUM
 

Jarocin: Obrady Zarządu ZMP

Jeszcze w listopadzie tego roku w Jarocinie obradował będzie zarząd Związku Miast Polskich. Przedstawiciele ogólnopolskiej organizacji samorządowej zaopiniują m.in. projekt tzw. ustawy inwestycyjnej oraz ustawy o jawności życia publicznego.

Związek Miast Polskich to silna i skuteczna organizacja samorządowa, której tradycje sięgają czasów II Rzeczpospolitej. Związek skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. W skład zarządu związku wchodzi 25 samorządowców, na czele których stoi prezydent Gliwic – Zygmunt Frankiewicz.

Podczas posiedzenia w Jarocinie zarząd będzie obradował nad przyjęciem stanowisk w sprawie tzw. ustawy inwestycyjnej oraz zmian do ustawy o transporcie drogowym, a także założeń ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zaopiniuje też kilkanaście projektów ustaw, m.in.: o jawności życia publicznego, o zasadach wspierania nowych inwestycji oraz o rekompensacie niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.

Opinii zarządu poddanych zostanie także kilkanaście projektów rozporządzeń, m.in. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Jarocinie odbędzie się 23 listopada od godz.
16.00 w Hotelu Jarota.
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25