facebook RSS # #

16.10.2019 03:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-24       aktualizacja: 2019-10-02 10:34       KALENDARIUM
 

Konferencja naukowa pt. „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”

Konferencja naukowa pt. „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”
24 października na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”.

Jej organizatorami są Urząd Statystyczny we Wrocławiu wraz z Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Organizowana konferencja jest kontynuacją wieloletnich spotkań środowisk naukowych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i statystyki publicznej, którym bliskie są zagadnienia związane z kształtowaniem i monitorowaniem procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni” – piszą w zaproszeniu organizatorzy. „Celem konferencji jest prezentacja dorobku środowiska naukowego oraz wyników badań prowadzonych przez statystykę publiczną, a także przegląd dobrych praktyk i dyskusja na temat przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych, zachodzących zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli statystyki publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego nad determinantami kształtującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej”.

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

• rozwój przestrzenny w ujęciu lokalnym i regionalnym;
• polskie regiony i miasta wobec wyzwań współczesnej gospodarki;
• kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w lokalnej i regionalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej;
• rynki nieruchomości w miastach i ich instytucjonalne otoczenie;
• współczesne wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym i administracją publiczną w procesie kształtowania i monitorowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja-naukowa-samorzad-terytorialny-spoleczenstwo-gospodarka-przestrzen/

jmk/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25