facebook RSS # #

21.01.2020 19:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-28 11:16       aktualizacja: 2018-06-28 05:01       KLUBOWY TEMAT DNIA
  A A A

Wieluń: Motywacyjny System Gospodarki Odpadami

Wieluń: Motywacyjny System Gospodarki Odpadami
Fot. UM Wieluń
Gmina Wieluń zaprasza mieszkańców gminy do udziału w pilotażowym projekcie pn. Motywacyjny System Gospodarki Odpadami, dotyczącym segregacji odpadów opakowaniowych butelek plastikowych typu PET oraz puszek aluminiowych.

Celem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów "u źródła" powodującego zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechną edukację z wykorzystaniem czynników motywacyjnych, m.in. poprzez gwarantowany system nagród dla uczestników projektu, osiągających najwyższy wyniki w segregacji odpadów opakowaniowych.

Projekt powstał przy współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach prac Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności "Mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski".

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu. Jest to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Takie podejście ma prowadzić do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów aż do ich zagospodarowania tj. efektywnego recyklingu.


Korzyści z uruchomienia projektu:
• On-line dostęp gminy do raportów i danych z projektu
• Nagrody dla uczestników projektu - motywacja do segregacji odpadów "u źródła"
• Edukacja - budowa świadomości ekologicznej i zmiana przyzwyczajeń
• Zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach
• Zwiększenie poziomów recyklingu
• Wprowadzanie w życie nauk papieskiej encykliki "Laudato Si"
• Wdrażanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - Circular Economy
• Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Krajowe Inteligentne Specjalizacje dotyczące gospodarki odpadami

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to innowacja w aspekcie procesowym i technologicznym pozwalająca na synergię czterech grup projektu:
1. mieszkaniec - motywacja do segregacji
2. samorząd - osiąganie realnych poziomów odzysku i recyklingu
3. przemysł recyklingowy - dostęp do czystych surowców wtórnych
4. partnerzy biznesowi - promocja poprzez ekologię

Rozwiązanie w całości opiera się na polskiej myśli inżynierskiej i wykorzystuje dwa elementy: system informatyczny (Platforma EcoTech System) oraz prototypy automatów do segregacji.

Gmina Wieluń aktywnie promuje założenia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym i jako pierwsza w Polsce rozbudowuje system selektywnej zbiórki o nowy i prospołeczny projekt. Odpady opakowaniowe będzie można zwrócić w specjalnych maszynach ustawionych na terenie gminy i wziąć udział w rywalizacji o cenne nagrody.

Serdecznie zaprasza Burmistrz Wielunia!

Segreguj odpady - Zyskuj z Gminą Wieluń.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25