facebook RSS # #

18.10.2019 07:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-18 15:43       aktualizacja: 2019-09-18 15:41       KLUBOWY TEMAT DNIA
  A A A

Legnica: Poznaj procedury głosowania

Legnica: Poznaj procedury głosowania
Fot. UM Legnica
Od 23 września do 4 października każdy uprawniony do głosowania może sprawdzić, czy znajduje się w spisie wyborców w swojej miejscowości. Jeśli nie jest w nim ujęty, może się do spisu dopisać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy (ul. Chojnowska 2, pok. nr 6) w terminie do 8 października.

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Chcesz wziąć udział w wyborach do sejmu i senatu, ale w dniu wyborów będziesz przebywać poza miejscem zameldowania? Istnieje kilka sposobów na wzięcie udziału w wyborach 13 października. Żeby zagłosować poza miejscem zameldowania, możesz:

1. Wpisać się do stałego rejestru wyborców w miejscu zamieszkania. Pamiętaj, że możesz znajdować się tylko w jednym, stałym rejestrze wyborców. Dokumenty o wpisanie można złożyć osobiście lub wypełnić on-line poprzez profil zaufany. Odpowiedni wniosek można złożyć w każdej chwili, przy czym organ ma 5 dni na wydanie decyzji o wpisaniu do stałego rejestru wyborców.
2. Drugi sposób to dopisanie się do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego (jednorazowo na wybory do sejmu i senatu 2019). Możesz dokonać tego, wypełniając dokumenty w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca pobytu czasowego lub on-line. Przez internet formalności można dopełnić za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. W przypadku dopisania do spisu wyborców, ostateczny termin dopełnienia formalności mija 8 października.
3. Trzecia opcja na głosowanie poza miejscem zameldowania to uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Taki dokument każdy może uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zameldowania (wydział spraw obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy, ul. Chojnowska 2, pok. nr 6). Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać do 11 października. Warto pamiętać, że w razie zgubienia lub zniszczenia zaświadczenia urząd nie wystawi duplikatu.

Jakie są uprawnienia wyborców niepełnosprawnych?

1. Osoby niepełnosprawne mogą oddać głos korespondencyjnie. Wniosek o głosowanie korespondencyjne należy złożyć komisarzowi wyborczemu w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (pl. Słowiański 1, pok. 403) najpóźniej 30 września.
2. Osoby starsze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat oraz niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym bądź znacznym mogą oddać głos przez pełnomocnika. Odpowiednie dokumenty należy złożyć w wydziale spraw obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy (ul. Chojnowska 2, pok. nr 7) najpóźniej 4 października, w godzinach pracy urzędu. Termin oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 11 października.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25