facebook RSS # #

17.02.2020 00:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-06 10:30       aktualizacja: 2018-12-06 11:48       KOMITET REGIONÓW
  A A A

Regiony o WPR. Regiony europejskie upominają się o Wspólną Politykę Rolną

Regiony o WPR. Regiony europejskie upominają się o Wspólną Politykę Rolną
Fot. KR
Unijni samorządowcy domagają się sprawiedliwej, zrównoważonej i solidarnej polityki rolnej, która ma służyć rolnikom, regionom, konsumentom i obywatelom. W środę Komitet Regionów przyjął w tej sprawie oficjalne stanowisko.

Propozycja KE w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w swoim obecnym kształcie zagraża autonomii regionów europejskich w zarządzaniu tą polityką, zaś propozycja obniżenia o 28 proc. środków na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich (II filar) stoi w sprzeczności z celem spójności terytorialnej UE. To główne punkty opinii Komitetu Regionów.

Według unijnego organu doradczego, nowa WPR powinna wspierać różnorodność biologiczną i wyzwania klimatyczne, natomiast proponowane przez Komisje Europejską cięcia budżetowe nie pozwalają na sprostanie tym wyzwaniom.

"Europejski Komitet Regionów apeluje o utrzymanie i wzmocnienie kluczowej roli regionów Europy w zarządzaniu i wdrażaniu WPR, zwłaszcza w odniesieniu do drugiego filaru, tak aby dostosować politykę do specyfiki terytorialnej i sektorowej" - podkreślił autor opinii ws. reformy Wspólnej Polityki Rolnej Guillaume Cros, wiceprzewodniczący sąsiadującego z Hiszpanią francuskiego regionu Oksytania.

"Ponowna nacjonalizacja WPR stanowiłaby cios dla europejskich ambicji i podważyła korzyści płynące z regionalizacji tej polityki. Istnieje ryzyko zaprzepaszczenia bogatych doświadczeń zdobytych na przestrzeni lat przez wiele regionów europejskich" – dodał Cros.

Przekazanie państwom członkowskim wdrażania WPR stanowi istotną nowość przedstawionego przez Komisję pakietu legislacyjnego dotyczącego tej polityki. Państwa UE muszą przygotować oparte na wspólnych europejskich celach plany strategiczne obejmujące zarówno pierwszy, jak i drugi filar WPR. Plany te powinny być zarządzane przez kraje członkowskie po zatwierdzeniu przez Komisję.

Komitet Regionów wskazuje, że rozporządzenie zaproponowane przez Komisję nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku powierzenia regionom opracowania regionalnych planów rozwoju obszarów wiejskich. Według samorządowców, ogranicza to możliwość przygotowywania programów dostosowanych do realiów w terenie i tym samym stoi w sprzeczności z celami wytyczonymi przez Komisję Europejską.

Opinia KR-u kładzie nacisk na kwestie ekologiczne i wymagania środowiskowe, jak np. ograniczenie stosowania chemicznych nawozów azotowych czy wprowadzenie minimalnej powierzchni obszaru proekologicznego na gospodarstwo. Jak podkreślili samorządowcy w opinii, wprowadzenie mechanizmów ekologicznych wymaga odpowiedniego budżetu, co nie może się odbywać kosztem rolników.

W komunikacie Komitetu Regionów zauważono, że "zazielenienie" WPR nabiera nowego wymiaru i wagi, biorąc pod uwagę raport opublikowany przez Organizacje Narodów Zjednoczonych na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Katowicach.

"Aby utrzymać wzrost średniej temperatury poniżej 2 st. C musimy zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w 2030 r. o około 25 proc. Dodatkowym obowiązkom i wymaganiom w sektorze rolniczym muszą towarzyszyć dodatkowe fundusze na ich realizacje" - podkreślił Guillaume Cros.

Przedstawiciele unijnych samorządów opowiedzieli się również za zachowaniem podstawowych zasad WPR: samowystarczalności żywnościowej, godnego poziomu życia rolników, stabilnych rynków, bezpiecznych dostaw i rozsądnych cen dla konsumentów. Jednocześnie samorządowcy, podobnie jak wcześniej Parlament Europejski, wezwali do zapewnienia odpowiedniego budżetu dla "ambitnej, bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej" WPR oraz do podjęcia działań służących rozwojowi obszarów wiejskich.

Przegłosowana opinia (zgłoszono do niej ponad 300 poprawek) trafi teraz do Komisji Europejskiej, Rady UE (rządy krajów UE) i Parlamentu Europejskiego jako oficjalne stanowisko unijnych samorządów. Komitet Regionów jest traktatowym organem doradczym instytucji europejskich reprezentującym unijne samorządy. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania jego opinii w procesie tworzenia prawa dotyczącego samorządów; nie jest ona jednak dla nich wiążąca.

Z oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej wynika, że cięcie w polityce spójności w budżecie na lata 2021-2027 ma wynieść 7 proc., natomiast we wspólnej polityce rolnej - około 5 proc.

W środę odbyła się w Brukseli debata Serwisu Samorządowego PAP nt. przyszłości rolnictwa, w której wzięli udział: radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Debatę można zobaczyć TUTAJ.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-18 07:28:41
Wola: A przecież przed wyborami PiS że będą dopłaty tak jak są w Unii Europejskiej ale było to z góry przesądzone ale kupili sobie ludzi ,ale zmarnowali rolnictwo ,ale wzięli Ardanowskiego ,żeby zmarnował rolnictwo ,ale to jest największa Banda rządząca w europie ,razem z Węgrami, orbana ,bandziora dyktatora
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25