facebook RSS # #

08.12.2019 12:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-12 10:08       aktualizacja: 2019-02-12 10:40       KOMITET REGIONÓW
  A A A

Wakat w KR. Europejski Komitet Regionów ogłosił nabór na stanowisko sekretarza generalnego

Wakat w KR. Europejski Komitet Regionów ogłosił nabór na stanowisko sekretarza generalnego
Fot. Komitet Regionów
Europejski Komitet Regionów ogłosił nabór na stanowisko sekretarza generalnego. Postępowanie rekrutacyjne trwa do 5 kwietnia.

Sekretarz generalny Europejskiego Komitetu Regionów (KR) ma za zadanie wykonywanie decyzji podjętych przez prezydium lub przewodniczącego, zgodnie z regulaminem wewnętrznym KR-u oraz ramami prawymi.

KOMITET REGIONÓW REPREZENTUJE SAMORZĄDY

Decyzje te obejmują w szczególności organizację i zarządzanie sekretariatem generalnym KR-u (około 530 pracowników i roczny budżet w wysokości ok. 100 milionów euro), aby zapewnić skuteczną pomoc KR-u i jego organom oraz członkom podczas wykonywania swoich obowiązków.

KR jest organem doradczym UE, który powstał w 1994 r. Jest to zgromadzenie przedstawicieli lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej. Obecnie ma 350 członków, którzy posiadają mandat wyborczy władz regionalnych lub lokalnych lub są politycznie odpowiedzialni przed wybranym zgromadzeniem.

OBOWIĄZKI SEKRETARZA GENERALNEGO

Na sekretarzu generalnym spoczywa w szczególności:

- zarządzanie personelem, tak aby administracja KR-u była skoncentrowana na: pomocy członkom w osiągnięciu maksymalnego wpływu na politykę, rozszerzeniu sieci kontaktów KR-u i widoczności na szczeblu niższym niż krajowy,
- pomoc przewodniczącemu w przygotowywaniu posiedzeń prezydium i zgromadzenia plenarnego, z poszanowaniem procedur i zapewnieniem, że decyzje podejmowane zgodnie z regulaminem KR-u są właściwie wdrażane,
- asystowanie przewodniczącemu w przygotowywaniach do reprezentacji interesów KR-u w stosunku do innych europejskich instytucji i organów oraz na arenie międzynarodowej,
- zapewnienie niezbędnej współpracy i koordynacji między dyrekcjami KR-u,
- sporządza projekt preliminarza wydatków i dochodów KR-u oraz wykonuje budżet zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami,
- zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych przydzielonych KR-owi

KRYTERIA PRZYJĘCIA

Proces selekcji jest otwarty dla wszystkich kandydatów, którzy w dniu zakończenia składania wniosków spełniają następujące kryteria. Kandydaci muszą:
- być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- korzystać z pełnych praw obywatelskich,
- być w stanie wypełnić pełny pięcioletni mandat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
- być sprawny fizycznie, aby wykonywać obowiązki; przed rozpoczęciem rekrutacji wybrany kandydat zostanie przebadany w jednym z centrów medycznych instytucji UE w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania ustawowe,
- posiadać poziom wykształcenia, który odpowiada ukończonym studiom uniwersyteckim potwierdzonym dyplomem,
- posiadać co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe odpowiednie do charakteru obowiązków; co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe musi zostać nabyte na stanowisku kierownictwa wyższego szczebla,
-posiadają gruntowną znajomość jednego z oficjalnych języków UE jako głównego języka i zadowalającą znajomość drugiego oficjalnego języka UE; z uwagi na charakter obowiązków, które należy wykonać, wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego w wymiarze minimalnym B2

Preferowani będą kandydaci posiadający:

- Umiejętności kierownicze,
- zdolność do zapewnienia sprawnego działania międzynarodowej, wielojęzycznej i wielokulturowej organizacji,
- doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych i innowacyjnych środków zarządzania,
-umiejętności negocjacyjne; umiejętność osiągania kompromisów w podejmowaniu decyzji na wysokim szczeblu,
- umiejętności komunikacyjne

PROCEDURA APLIKACJI

Wnioski należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną w formacie pdf na adres: vacancysg@cor.europa.eu
Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2019 r. w południe (czasu brukselskiego).

Kandydaci otrzymają e-mailem potwierdzenie otrzymania wniosku.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25