facebook RSS # #

16.07.2018 22:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-11-21 10:29       aktualizacja: 2014-11-22 09:47       MIASTO
  A A A

Ale bez obowiązku. Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Ale bez obowiązku. Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin
Rewitalizacja będzie kolejnym
zadaniem własnym gmin
Fotolia

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin – przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

W czwartek 20 listopada projekt nowej ustawy o rewitalizacji trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Dokument ma stworzyć ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje oraz, poprzez zawarte w niej regulacje, zachęcać samorządy do prowadzenia tego procesu.

Projekt ustawy zakłada – dla rozstrzygnięcia niejasności wynikających z orzecznictwa oraz w celu zapewnienia większej swobody działań gminom – określenie rewitalizacji jako zadania własnego gminy. Autorzy projektu zaznaczają jednak, że zmiana ta nie wprowadza nowego zadania własnego gminy, obciążając ją obowiązkami dotychczas nie realizowanymi, lecz jedynie sankcjonuje i porządkuje obecnie istniejący stan faktyczny w tym zakresie.

Oznacza to, że rewitalizacja jako zadanie własne gminy nie będzie zadaniem obowiązkowym – projektowana ustawa o rewitalizacji nie nałoży na gminy obowiązku uchwalania i realizacji gminnych programów rewitalizacji.

Podczas realizacji tego zadania gmina będzie zobowiązana do koordynowania swoich działań z działaniami podejmowanymi przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, a także przez administrację rządową.

W obecnym stanie prawnym katalog zadań własnych gminy obejmuje większość obszarów polityk publicznych, które objęte są działaniami podejmowanymi w ramach procesów rewitalizacji. Sama rewitalizacja nie jest jednak formalnie uznana za zadanie własne gminy, co powoduje na przykład, że gmina nie może przyznać wspólnocie mieszkaniowej dotacji na remont elewacji budynku, o ile nie stanowi on zabytku rejestrowego.

Tego typu ograniczenia nie pozwalają na przeprowadzenie kompleksowej interwencji na obszarze zdegradowanym. Nowe przepisy mają więc zachęcić gminy do większego zaangażowania w poprawę stanu tkanki mieszkaniowej na obszarze zdegradowanym, niezależnie od struktury właścicielskiej.

Z danych Instytutu Rozwoju Miast wynika, że aż 20 proc. obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) jest zdegradowanych i wymaga pilnej rewitalizacji.mp/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25