facebook RSS # #

15.02.2019 23:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-28 12:38       aktualizacja: 2017-11-28 12:54       MIASTO
  A A A

ZMP o wyborach. Zmiany zmniejszą wpływ obywateli, spowodują paraliż i wzrost kosztów

ZMP o wyborach. Zmiany zmniejszą wpływ obywateli, spowodują paraliż i wzrost kosztów
Fotolia
Poselski projekt zmian w procesie wyborczym zmniejsza udział obywateli w życiu społeczności lokalnych, zwiększa koszty wyborów i spowoduje problemy organizacyjne – uważa ZMP.

Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie odniósł się w stanowisku do propozycji poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Według organizacji nowe przepisy dotyczące procesu wyborczego mogą spowodować, że wyborów nie będzie można skutecznie przeprowadzić, a koszty ich organizacji znacząco wzrosną.

W stanowisku ZMP podkreśliło, że odebranie gminom prawa ustalania okręgów wyborczych w gminach i miastach na prawach powiatu oznacza zmniejszenie, a nie zwiększenie wpływu obywateli. Ograniczy też możliwość dostosowania granic okręgów wyborczych do dynamicznych zmian w zasiedlaniu nowych terenów, zwłaszcza w aglomeracjach i wyłączy „ważną sferę organizacji życia publicznego spod społecznej kontroli”.

Zdaniem organizacji, ograniczenie prawa udziału obywateli w składzie komisji wyborczych oznacza zawężenie przedstawicielstwa tylko do członków partii politycznych. Spowoduje uniemożliwienie udziału przedstawicieli niepartyjnych komitetów wyborczych, które w większości gmin uzyskują najwięcej mandatów.

Związek zauważa, że koszty obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy organów wyborczych będą przerzucone na społeczności lokalne, ponieważ z Kodeksu wyborczego zniknie zapis, iż jest to zadanie zlecone.
ZMP w stanowisku odrzuca dwie zasadnicze zmiany w przepisach wyborczych - całkowitą likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych i umożliwienie kandydowania do rady gminy osobom niezamieszkałym na jej terenie.

Likwidacja JOW nawet w małych gminach doprowadzi według związku do upartyjnienia lokalnego życia publicznego i „zakłóci proporcjonalność reprezentacji poszczególnych części gminy w organie przedstawicielskim”.

Udział w wyborach do rady gminy przez osoby niezamieszkałe na jej terenie, jak ostrzega ZMP, zniszczy podmiotowość społeczności lokalnej, zwłaszcza przy powszechnym wprowadzeniu ordynacji proporcjonalnej. „W skrajnym przypadku lista zgłaszana przez komitet wyborczy może w całości składać się z osób spoza gminy” – zauważa organizacja.

Ograniczenie liczby kadencji wójtów jest według ZMP niezgodne z Konstytucją, ponieważ stanowi poważne ograniczenie zarówno biernego, jak i czynnego prawa wyborczego. „Ograniczenie prawa obywateli, które gwarantuje Konstytucja, może być wprowadzone tylko przepisem Konstytucji, a takiego NIE MA” – czytamy w stanowisku.

Związek nie zgadza się też z propozycjami dotyczącymi budżetu obywatelskiego. Zdaniem zarządu organizacji powodują one „niepotrzebne usztywnienie stosowanych rozwiązań, które społeczności lokalne (…) wypracowały przez kilka lat, wyciągając wnioski z konkretnych doświadczeń i uwarunkowań; oznacza to zlekceważenie i odrzucenie tego dorobku”. ZMP proponuje dodanie przepisu w ustawie o samorządzie gminy uszczegółowiającego zasięgnięcie opinii w sprawie wydatkowania części środków budżetu gminy (budżet partycypacyjny).

W opinii związku przesunięcie skarbnika wyłącznie do struktury wykonawczej „nie jest zgodne z motywem ustanowienia tej funkcji w ustroju gminy”. Jak wyjaśniono w stanowisku, działanie skarbnika – głównego księgowego budżetu, polega m.in. na kontroli wykonywania uchwały budżetowej rady gminy, poprzez udzielanie lub odmowę kontrasygnaty dla określonych czynności wójta związanych z wykonywaniem budżetu.

Organizacja zwraca też uwagę na wady w niektórych przepisach dotyczących biura rady gminy, takie jak m.in. wprowadzenie niezdefiniowanych w prawie pojęć „jednostki organizacyjnej” i „zwierzchnika służbowego”, brak przepisów zmieniających ustawę o pracownikach samorządowych - w urzędach małych gmin nie będzie to „jednostka organizacyjna”, lecz co najwyżej jednoosobowe stanowisko.

Związek podkreśla też, że krótki czas na wprowadzenie zmian (14 dni od ogłoszenia) spowoduje problemy organizacyjne a nawet paraliż urzędów gmin w zakresie obsługi organizacyjnej rad gmin.

Stanowisko podjęto po posiedzeniu zarządu ZMP, podpisał je prezes związku Zygmunt Frankiewicz.

kkż/
TAGI: MIASTO , WYBORY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25