facebook RSS # #

15.02.2019 23:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-01 15:11       aktualizacja: 2017-12-01 15:15       MIASTO
  A A A

Rozwój miast. Eksperci: dla rozwoju miast ważne relacje między władzą centralną a samorządową

Rozwój miast. Eksperci: dla rozwoju miast ważne relacje między władzą centralną a samorządową
Fotolia
Szczególną rolę w rozwoju miast odgrywają politycy i wzajemne relacje między władzą centralną a władzą samorządową - podkreśla prof. Jerzy Kleer z PAN.

Jerzy Kleer zwraca uwagę na książkę prof. Danuty Stawasz, „Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast” (wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), która jest efektem badań dotyczących rozwijającego się świata i inspiracji dla decydentów miast. Publikujemy opracowanie naukowca.


Problematyka zarządzania miastem ma coraz ważniejsze znaczenie nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale również praktyki społecznej. W miastach żyje ponad połowa mieszkańców świata. W krajach rozwiniętych ponad 2/3, a w Polsce ponad 60 proc. Wszystkie prognozy demograficzne podkreślają, że do 2050 r. co najmniej 2/3 ludności świata będzie zamieszkiwało miasta. Ważnym czynnikiem jest stale narastający boom demograficzny, zwłaszcza na kontynentach azjatyckim, afrykańskim i południowo-amerykańskim.

Miasta i ich rozwój są produktem wielu grup i profesji. Szczególnie ważną rolę odgrywają tu politycy, a zwłaszcza ich wizja rozwoju miast oraz wzajemne relacje między władzą centralną a władzą samorządową. To w miastach ujawniają się wszystkie możliwe współcześnie patologie, zarówno te mające już długą tradycję, jak i te zapoczątkowane współcześnie. Jednocześnie postęp cywilizacyjny dokonuje się głównie w miastach, w których skoncentrowane są wyższe uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, a także główne ośrodki szeroko rozumianej kultury. Poza tym to miasta od zawsze były i są ośrodkami władzy, nie tylko politycznej, ale także ekonomicznej i - co jest nie mniej ważne - medialnej.

Znaczenie problematyki miast oraz ich rozwoju, a także licznych mniej lub bardziej istotnych z tym związanych uwarunkowań jest niezwykle ważne dla zrozumienia współczesnego procesów rzutujących na przyszłą kondycję ludzi. Dlatego też książka prof. Danuty Stawasz, „Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast” (wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), ma wartość nie tylko jako efekt badań dotyczących rozwijającego się świata, ale też jako ważne źródło przemyśleń i inspiracji dla decydentów miast, jak również państwa.

Autorka poświęca szczególną uwagę takim zagadnieniom, jak: teorie lokalizacyjne, efekty zewnętrzne w kontekście rozwoju miast, idee zrównoważonego rozwoju, koncepcje smart city - miasta przyszłości, procesy urbanizacji, wpływ globalizacji na rozwój miast, cechy miasta jako organizacji i wiele innych.

Jedna z najważniejszych części publikacji dotyczy kwestii nowego zarządzania publicznego, metod i instrumentów zarządzania w mieście, analizy relacji kosztów i korzyści jako podstawy w procesie podejmowania decyzji.

Interesujące są również te fragmenty książki, które dotyczą problematyki polskiej w ostatnim ćwierćwieczu. Autorka analizuje uwarunkowania prowadzenia krajowej polityki miejskiej, bariery i ograniczenia rozwoju miast w Polsce, a także inteligentne zarządzanie w polskich miastach, które zostało opisane na przykładzie konkretnych metropolii.

Szczególna wartość tej publikacji związana jest z tym, że uzyskujemy praktycznie prawie pełen obraz koncepcji i teorii, które były i po części nadal są użyteczne w analizie rozwoju miast i większości dylematów, jakie z tym rozwojem są związane. Książka prof. Danuty Stawasz jest wartościowa i dojrzała naukowo, ale też oryginalna bowiem tego typu pozycji brakowało na rynku wydawniczym w Polsce.
Prof. Jerzy Kleer
Prof. Jerzy Kleer jest ekonomistą, profesorem zwyczajnym, od 2012 roku pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Źródło: Uniwersytet Łódzki
Kkż/
TAGI: MIASTO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25