facebook RSS # #

21.02.2019 15:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-25 08:29       aktualizacja: 2018-06-25 09:53       MIASTO
  A A A

Przeciw przemocy. Samorządy wdrażają kampanie akcentujące, aby nie przechodzić obojętnie wobec zjawiska przemocy domowej

Przeciw przemocy. Samorządy wdrażają kampanie akcentujące, aby nie przechodzić obojętnie wobec zjawiska przemocy domowej
Fot. UM Sopot
W Krakowie – kampania społeczna „Bądźmy wrażliwi”,  w Sopocie – specjalny komiks jako profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie – to kolejne pomysł samorządów na zmniejszenie skali zjawiska przemocy.

Trzy specjalne spoty opowiadające o przemocy wobec dzieci, osób starszych i w małżeństwie w ramach kampanii społecznej „Bądźmy wrażliwi” zobaczą krakowianie w pojazdach komunikacji miejskiej. Zostaną one także opublikowane na stronach krakowskich instytucji miejskich zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W filmach podano informacje o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc w Krakowie.

W Krakowie rocznie wszczynanych jest kilkaset procedur tzw. „Niebieskich Kart”, specjalnej procedury podejmowanej i prowadzonej w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.  Łącznie w realizacji w 2017 r. było w Krakowie 1212 „Niebieskich Kart” (w 2017 r. wszczętych było to 850, w 2016 r. - 880, w 2015 r. - 940).

- Najwięcej ujawnianych przypadków prowadzonych „Niebieskich Kart”, prowadzonych postępowań w sprawie przemocy dotyczy oczywiście relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną. Natomiast Ci, którzy powinni takiej szczególnej trosce podlegać to osoby zależne, czyli dzieci i seniorzy – mówi Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

- Przemoc to nie tylko chwilowe nadużycie stosowane wobec ofiary, ale czasami przemoc wielokrotnie stosowana prowadzi do dramatycznych decyzji życiowych osób, które jej doświadczają - zauważa Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta. Celem kampanii jest właśnie uwrażliwienie mieszkańców Krakowa na sytuacje, kiedy są świadkami przemocy i wzbudzenie refleksji, jak można w różnych sytuacjach reagować.

Każde anonimowe nawet zgłoszenie ma znaczenie

- Najistotniejsze w zatrzymaniu przemocy jest zgłoszenie tego faktu - po to, aby ta sytuacja nie działa się gdzieś w ukryciu. Prosimy mieszkańców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się wokół nich i żeby każdą taką sytuację zgłaszali czy to na policję czy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Każda taka sytuacja, każde anonimowe nawet zgłoszenie jest przez nas podejmowane i sprawdzane – zaznaczają krakowscy urzędnicy.

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z przedstawicielami innych instytucji, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadzają corocznie około 140 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla przedstawicieli grup zawodowych i mieszkańców Krakowa. Zainteresowani uzyskują wiedzę o tym, gdzie szukać pomocy, jak reagować, kiedy jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie i które służby poinformować.

- Pomimo takich działań nadal istnieje potrzeba podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie przemocy w rodzinie – przyznają krakowscy urzędnicy.

W przypadku podejrzenia, że osoba doświadcza przemocy w rodzinie, przedstawiciel jednej z instytucji: policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, wszczyna procedurę.

- Jest to początek bezpośredniej pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą, która ma na celu przerwanie przemocy w rodzinie oraz udzielenie pomocy jej członkom. Działania te realizują przedstawiciele instytucji będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną – poinformował krakowski magistrat.

Kampania społeczna uwrażliwiająca społeczność lokalną, mieszkańców Krakowa na sytuację przemocy jest jednym z elementów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Krótkie historie o życiu

Z kolei w Sopocie zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydał informator poświęcony zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komiks zawiera cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

– Mamy nadzieję, że taka nietypowa, łatwa w odbiorze forma informatora zachęci do zapoznania się z nim i tym samym zwiększy świadomość na temat zjawiska przemocy – mówi Alina Cysewska, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, członek zespołu interdyscyplinarnego.

Idea stworzenia informatora w takiej formie powstała podczas prac członków zespołu, który składa się z przedstawicieli różnych instytucji (policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych).

Pomysłodawcą był członek zespołu z ramienia sopockiej policji, kierownik rewiru dzielnicowych Lesław Mackiewicz. Scenariusz napisały dwie psycholog z Punktu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – Agnieszka Januszewska i Maja Woźnicka. W oparciu o swoje doświadczenia zawodowe stworzyły historie, z którymi mogą identyfikować się odbiorcy na różnych poziomach – jako osoba doświadczająca przemocy, osoba stosująca przemoc czy świadek. Stąd nazwa informatora „Krótkie historie o życiu”.

– Naszą intencją było, aby informator trafił do różnych grup społecznych – od młodzieży po osoby starsze – mówi Wojciech Boduszyński, z-ca przewodniczącego zespołu. – Szczególnie jednak zależało nam, aby poprzez komiksową formę dotrzeć do młodszych odbiorców. W przedstawionych historiach odwołujemy się do stereotypu, który oparty jest o dane statystyczne, ponieważ uważamy, że to najbardziej przemówi do odbiorców i skłoni ich do refleksji nad zjawiskiem przemocy – dodaje.

Informator ma być aktualizowany w kolejnych latach. Niewykluczone też, że powstaną kolejne części komiksu opisujące inne historie, mniej typowe. Informator – komiks będzie dostępny m.in. w siedzibie MOPS, magistracie, komisariacie, sądzie, prokuraturze, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przychodniach lekarskich, instytucjach kultury. Wersja elektroniczna będzie zamieszczona na miejskich stronach internetowych Sopotu.

W Polsce są regularnie prowadzone diagnozy skali zjawiska przemocy w rodzinie na zlecenie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Różne badania mówią o tym, że średnio w co czwartej, piątej rodzinie dochodzi do przemocy. Stowarzyszenie „Niebieska Linia” rocznie przeprowadza ponad 15,5 tys. rozmów w ramach całodobowego, bezpłatnego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

amk/

Czytaj także: Bez przemocy.

Więcej o kampanii Krakowa tutaj.
Zobacz spot.

Komiks wydany przez Sopot do pobrania tutaj.
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25