facebook RSS # #

17.10.2019 23:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-14 10:50       aktualizacja: 2019-05-14 10:54       MIASTO
  A A A

Miasta dla rozwoju. ZMP negatywnie o nowej ustawie o zasadach prowadzenia rozwoju

Miasta dla rozwoju. ZMP negatywnie o nowej ustawie o zasadach prowadzenia rozwoju
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Związek Miast Polskich nie zgadzają się na zastąpienie rozdziału „Polityka miejska" rozdziałem „Polityka publiczna" w nowej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie zaopiniował propozycję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polegającą na zastąpieniu rozdziału „Polityka miejska" rozdziałem „Polityka publiczna".

Samorządowcy uznali, że nowy rozdział dotyczący polityki publicznej jest potrzebny i uzasadniony, ale nie powinien zastępować obecnego rozdziału o polityce miejskiej, lecz go poprzedzać.

ZMP zwrócił uwagę, że polityka miejska odzyskała swoje należne miejsce dopiero w obecnym dziesięcioleciu. Poprzedni rząd przyjął ogólny zarys krajowej polityki miejskiej, jednak obecny nadał jej praktyczny wymiar, dzięki uwzględnieniu w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Według samorządowców ustawowe umocowanie polityki miejskiej w Polsce powinno zostać co najmniej utrzymane w takim zakresie, w jakim zostało wprowadzone w 2015 roku. „Musimy bronić polityki miejskiej, bo stała się ona przedmiotem ataku ze strony rządowej" - stwierdził Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku podczas posiedzenia ZMP w Wołominie.

Zwrócił uwagę, że zasadne wydaje się pozostawienie dowolności w kwestiach tworzenia strategii rozwoju na szczeblu JST. Jego zdaniem „ubieranie procesu tworzenia strategii oraz jej zakresu w sztywne, narzucone ustawowo ramy czy wydawanie rekomendacji z poziomu rządowego, wydaje się być sprzeczne z zasadą samodzielności tych jednostek".

ZMP zgłosił też zastrzeżenia dotyczące naruszenia zasady subsydiarności. Chodzi o opiniowanie projektu strategii rozwoju gminy przez zarząd województwa (w ciągu 30 dni) pod kątem zgodności z celami określonymi w strategii rozwoju województwa.  

Przedstawiciele miast zwrócili jednak uwagę, że projekt o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki zawiera też ważne i pozytywne zmiany, np. dotyczące definicji polityki publicznej, obszaru funkcjonalnego czy strategicznej interwencji, a także nowy instrument polityki rozwoju - porozumienie terytorialne. Członkowie Zarządu zgłosili również propozycje zmian dotyczące powiązania polityki przestrzennej ze strategią rozwoju (spójność ze studium), podmiotu realizującego politykę rozwoju na obszarze funkcjonalnym czy obowiązku tworzenia strategii związku metropolitalnego (uzupełnione stanowisko zamieścimy w naszej stronie).

Celem kolejnej nowelizacji jest wzmocnienie zarządzania rozwojem kraju. Autorzy przewidują, że jego wejście w życie przyniesie wymierne efekty w postaci m.in. poprawy jakości i efektywności zarządzania polityką rozwoju, uporządkowania przepisów dotyczących dokumentów strategicznych, zwiększenia elastyczności w kontekście obowiązujących procedur przygotowywania i konsultowania dokumentów oraz stworzenia podstaw do aplikowania o środki unijne przez JST na poziomie lokalnym oraz różnego rodzaju związki, porozumienia i stowarzyszenia gmin.

mp/       
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25