facebook RSS # #

20.10.2019 22:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-07 11:10       aktualizacja: 2019-06-07 11:18       MIASTO
  A A A

Raport PwC. Kraków najszybciej rozwijającą się metropolią w Polsce

Raport PwC. Kraków najszybciej rozwijającą się metropolią w Polsce
Fot.PAP/J.Bednarczyk
Firma doradcza PwC przygotowała czwartą edycję analizy „Raport o stanie polskich metropolii", poświęconą Krakowowi. Z raportu wynika, że jest to najszybciej rozwijająca się metropolia w Polsce.

Według danych zebranych przez PwC, w 12 miastach objętych badaniem, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, mieszka 6,7 mln osób, czyli 18 proc. całej ludności kraju, wytwarzając 32 proc. całkowitego PKB. Z kolei biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich aż 16,1 mln osób, czyli 42 proc. całej ludności, wytwarzając aż 55 proc. całkowitego polskiego PKB. Dodatkowo w tych 12 obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76 proc. wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii.

PwC uwzględnia w swojej analizie siedem tzw. kapitałów: Instytucjonalno-Demokratyczny, Techniczny i Infrastrukturalny, Kultury i Wizerunku, Jakości Życia, Źródeł Finansowania, Atrakcyjności Inwestycyjnej oraz Ludzki i Społeczny. Jak oceniono w raporcie, biorąc pod uwagę wszystkie te dziedziny, Kraków dokonał największego skoku spośród 12 miast.

Najmocniej rozwiniętymi kapitałami miasta są Kultura i Wizerunek oraz Atrakcyjność Inwestycyjna. Kraków jest najpopularniejszym celem turystycznym w Polsce. Średnio na 100 mieszkańców przypada tam w ciągu roku 146 turystów – dwa razy więcej niż w Warszawie czy Gdańsku. Wynika to m.in. z jednego z największych w kraju zagęszczenia atrakcji turystycznych (2,5 razy więcej niż średnia dla 12 metropolii), liczby i różnorodności imprez kulturalnych oraz doskonałej bazy noclegowej.

Z kolei na atrakcyjność inwestycyjną miasta wpływa najwyższa w kraju liczba studentów kierunków ścisłych i informatycznych, a także znacząca innowacyjność gospodarki, w tym rosnący od wielu lat rynek centrów usług wspólnych. Jak wynika z danych ASPIRE, które regularnie przygotowuje prognozy dotyczące rynku usług biznesowych i IT, w Krakowie zatrudnienie w tym sektorze wynosi ok. 80 tys. osób, a do końca roku powstanie ponad 10 tys. kolejnych miejsc pracy.

Także pod względem wzrostu PKB, Kraków znajduje się w czołówce zestawienia, za Wrocławiem, Rzeszowem i Warszawą.

Eksperci PwC zwracają także uwagę na inne mocne strony miasta. Chodzi m.in. o duży odsetek nowych mieszkań, rozbudowywaną sieć dróg ekspresowych i autostrad wokół i do miasta, wysoką aktywność społeczeństwa obywatelskiego oraz efektywne wykorzystywanie funduszy europejskich.

Najsłabszym z kapitałów Krakowa, poniżej średniej dla 12 metropolii, jest natomiast Jakość Życia. Zdaniem autorów raportu PwC jedną z najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo niska jakość powietrza. Na niekorzyść działa także uciążliwość ruchu drogowego, a także niskie poczucie bezpieczeństwa i porównywalnie słabsza jakość opieki zdrowotnej. Poprawa tych elementów wymaga znacznych, wieloletnich inwestycji. Z kolei pozytywny wpływ na jakość życia ma bardzo wysoka jakość edukacji na wszystkich poziomach kształcenia oraz większy niż w innych miastach dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej.

PwC ma w najbliższych tygodniach publikować raporty dotyczące pozostałych polskich metropolii.

woj/
TAGI: MIASTO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25