facebook RSS # #

20.10.2019 22:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-01 10:24       aktualizacja: 2019-07-01 10:26       MIASTO
  A A A

Nocne obrady. Rada Lublina uchwaliła nowe studium zagospodarowania przestrzennego

Nocne obrady. Rada Lublina uchwaliła nowe studium zagospodarowania przestrzennego
Fot.PAP/J.Kaczmarczyk
Nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin” uchwaliła rada miasta. Nowe studium dopuszcza częściową zabudowę mieszkalną części tzw. Górek Czechowskich, atrakcyjnego terenu zielonego.

Sprawa przeznaczenia Górek Czechowskich budzi w Lublinie od wielu lat silne emocje. Sesja miała burzliwy przebieg. Za uchwaleniem nowego studium głosowało 17 radnych klubu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, przeciw było 12 klubu PiS, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Nowe studium przyjęte zostało w poniedziałek nad ranem, na sesji absolutoryjnej, zwołanej w trybie nadzwyczajnym przez prezydenta Lublina. Stało się tak, ponieważ sesję zaplanowaną początkowo na czwartek zwołano zbyt późno i zachodziła obawa, że uchwały podjęte na niej okażą się nieważne. W niedzielę upływał wymagany przez prawo termin głosowania nad absolutorium dla prezydenta.

Na sesję przybyło wielu mieszkańców, w tym przeciwników zmian w studium zagospodarowania przestrzennego miasta. Przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: „Beton wszędzie, radni w błędzie”, „Kadencja przeminie, wstyd zostanie”, „Beton nie oddycha”, „Górki pod ochroną”. W wypowiedziach dla dziennikarzy, aktywiści, członkowie ruchów miejskich, wzywali radnych, aby nie zmieniali studium zagospodarowania. Przekonywali, że zgoda na zabudowę Górek Czechowskich zniszczy bezpowrotnie obszar cenny przyrodniczo, ważny dla napowietrzania miasta i zmniejszania smogu. Zarzucali prezydentowi Żukowi, że ignoruje zagrożenia związane ze zmianą klimatu, nie słucha głosu mieszkańców, uwzględnia tylko interesy deweloperów.

Sesja miała burzliwy charakter. Usiłowali zakłócać ją kilkakrotnie przeciwnicy zabudowy Górek Czechowskich, którzy głośno bębnili na bębnie i skandowali: „Nie dla wycinki, beton nie oddycha”, „Lublina miastem inspiracji, a nie miastem dewastacji”, „Sprzeciw naszym obowiązkiem”. Jeden z uczestników protestu ukarany został przez straż miejską mandatem w wysokości 500 zł za utrudnianie obrad sesji. Mandat przyjął. Ukaranie go spotkało się z protestem radnych PiS.

W dyskusji mieszkańcy i radni PiS podkreślali, że miasto nie odniesie korzyści ze zmiany dokumentów planistycznych, a prezydent nie negocjował wystarczająco stanowczo z właścicielem Górek Czechowskich.

Prezydent Żuk odpowiadał, że Górki Czechowskie są własnością prywatną, a obecnie obowiązujące dokumentu planistyczne już dopuszczają ich zabudowę, m.in. infrastrukturą sportową czy usługową. Odkupienie ich byłoby zbyt kosztowne. Podkreślał, że zapisy nowego studium i umowa zawarta z właścicielem Górek Czechowskich pozwolą ochronić przed zabudową najbardziej wartościową cześć tego terenu.

W kwietniu kwestia zagospodarowania Górek Czechowskich była przedmiotem pierwszego w Lublinie referendum lokalnego. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go gminie Lublin?".

Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, ale zwycięstwo odnieśli w nim przeciwnicy zmiany studium i zabudowy. W referendum wzięło udział 12,91 proc. uprawnionych do głosowania. Głos na „tak” oddało 32,3 proc. głosujących, na „nie” - 67,7 proc.

Nowe studium dopuszcza zabudowę mieszkaniową na około 25 ha na Górkach Czechowskich, które mają ponad 100 ha powierzchni. Miasto zawarło ze spółką TBV umowę, na mocy której deweloper sprzeda miastu na 1 zł 77 ha terenu Górek Czechowskich, na którym urządzi park naturalistyczny kosztem 10 mln zł. Ponadto spółka TBV zobowiązała się do budowy przedszkola i sprzedaży miastu za 1 zł terenu pod budowę szkoły.

Wcześniej radni udzielili na sesji prezydentowi Żukowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. Za udzieleniem Żukowi absolutorium głosowało 19 radnych z klubu prezydenckiego przeciw było 10 radnych PiS. Zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa po raz pierwszy radni głosowali też nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Za udzieleniem wotum było 19 radnych, a przeciw 10, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Źródło: Codzienny Serwis Infromacyjny

woj/
TAGI: MIASTO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25