facebook RSS # #

26.05.2018 06:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-16 15:07       aktualizacja: 2017-02-16 15:13       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Toruń: Stałe ceny

Toruńskie Wodociągi nie zamierzają podnosić dotychczasowych cen wody i odprowadzania ścieków. Czy tak się stanie, zdecyduje Rada Miasta podczas 35. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 23 lutego br.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Torunia.

Dotychczasowe stawki utrzymałyby się przez 9 miesięcy 2017 roku, od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia.
Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, może w drodze uchwały, przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Taryfa obowiązująca do 31 marca br. została zatwierdzona uchwałą nr 242/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r. Obowiązujące ceny i stawki w ramach taryfy przedstawia tabela poniżej.W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy Prawo wodne można założyć, że najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone, zapowiadane już w 2017 roku, podwyższone opłaty za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi oraz wprowadzenie do środowiska wód opadowych lub roztopowych.

Ustalenie nowych opłat środowiskowych, spowodowane koniecznością wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej, przyczyni się do wzrostu kosztów produkcji wody oraz oczyszczania ścieków w 2018 roku. Z uwagi na powyższe, projekt uchwały obejmuje przedłużenie taryfy do końca 2017 r., zamiast do końca marca 2018 r.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

ZAŁĄCZNIKI: tabelka.jpg
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25