facebook RSS # #

26.05.2018 16:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-16 16:49       aktualizacja: 2017-02-16 16:50       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Grudziądz: Spotkanie na szczycie

Grudziądz: Spotkanie na szczycie
Fot. UM Grudziądz
Prezydenci największych miast województwa kujawsko-pomorskiego: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia i Grudziądza spotkali się dziś, tj. 16 lutego w naszym mieście. Tematem przewodnim Konwentu Prezydentów była reforma oświaty oraz problemy formalne i organizacyjne wynikające z selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach.

W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, I Zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz i I Zastępca Prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski. Ponadto w rozmowach uczestniczyli: wiceprezydent Grudziądza Marek Sikora, wiceprezydent Włocławka Jacek Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia Anna Łukaszewska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Andrzej Cherek i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Adam Przyborski.

„Cieszę się, że Grudziądz po raz kolejny był gospodarzem tak ważnego wydarzenia. Podczas Konwentu Prezydentów mamy jedyną w swoim rodzaju okazję do wymiany doświadczeń, poglądów i sugestii na sprawy niezwykle istotne z punktu widzenia samorządu, a także uzyskania informacji, czy zareagowania np. na proponowane przez rząd zmiany przepisów. Zwieńczeniem dzisiejszego spotkania było podpisanie wspólnego stanowiska ws. reformy oświaty, które trafi do Ministerstwa Edukacji Narodowej” - mówi prezydent Robert Malinowski.

Poniżej publikujemy treść stanowiska Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie reformy oświaty, które zostało podpisane w Grudziądzu:

„Wprowadzana reforma oświaty powoduje obciążenie samorządów problemami reorganizacji sieci szkół. Zmiana ta, w naszej ocenie, nie ma żadnego naukowego uzasadnienia popartego opiniami, raportami organizacji, stowarzyszeń, jednostek badawczych zajmujących się problematyką edukacji w Polsce. Co gorsza, oprócz samych zmian nie widać ostatecznego celu dokonywanej reformy. Gdyby uznać podwyższenie jakości nauczania jako cel zasadniczy, to można było tego dokonać doskonaląc istniejący system:

• wydłużając o jeden rok naukę w liceum ogólnokształcącym i technikum zachowując rozpoczynanie nauki w wieku 6 lat,
• dokonując zmian planów nauczania i podstaw programowych na każdym etapie kształcenia uwzględniając postęp cywilizacyjny,
• rozszerzając opiekę psychologiczno-pedagogiczną w szkołach np. poprzez stopniowe wprowadzanie etatu psychologa do szkół,
• wprowadzając doradców zawodowych do szkół mających pomóc w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej, a w konsekwencji w wyborze zawodu,
• modyfikując system egzaminów po zakończeniu nauki w danej kwalifikacji w zasadniczej szkole zawodowej oraz technikum poprzez wyznaczenie miejsc do ich odbywania np. w Centrach Kształcenia Praktycznego.

Reforma oprócz zmian organizacyjnych szkół na terenie danego miasta powoduje koszty finansowe. Są one związane z przystosowaniem szkół podstawowych do przyjęcia klas VII i VIII w zakresie infrastruktury, a także wyposażenie pomieszczeń klasowych w ławki, krzesła i potrzebne pomoce dydaktyczne. To samo dotyczy przekształconych gimnazjów w szkoły podstawowe, które należy przygotować na przyjęcie uczniów pierwszych klas.

Mimo zapewnień Ministerstwa Edukacji Narodowej, że nauczyciele gimnazjów, zespołów szkół, w skład których wchodzą gimnazja, nie stracą pracy, wyliczenia dokonywane przez samorządowców wskazują, że tak nie będzie. Zwolnienia za 2 lata będą konieczne ze względu na to, że w szkole podstawowej naukę będzie pobierało 8 roczników, a gimnazja przestaną funkcjonować. Mimo wypełniania przez duże Miasta zadań powiatowych przejście nauczycieli do szkół ponadpodstawowych staje pod znakiem zapytania chociażby ze względu na predyspozycje nauczycieli do podjęcia pracy w zakresie zupełnie innej podstawy programowej i ponoszeniem odpowiedzialności za wyniki matury. Zwolnienia dotkną także pracowników niepedagogicznych, zwłaszcza w wygaszanych gimnazjach.

Nauczycielom zgodnie z obowiązującym prawem należy wypłacić 6-miesięczne odprawy zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. Dla pojedynczego nauczyciela dyplomowanego suma ta wynosi około 20 tys. zł brutto.
Wnioskujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, refundowało poniesione wydatki z tytułu odpraw w wysokości jakie faktycznie zostaną przez jednostki samorządu terytorialnego poniesione, a nie jak w dotychczasowej praktyce w części określonej przez Ministerstwo.

Przejściowym rozwiązaniem, na czas trwania reformy, byłoby przywrócenie zapisów w ustawie Karta Nauczyciela umożliwiających nauczycielom wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.

Podejmowanie uchwał tak ważnych dla jednostek samorządu terytorialnego wymaga dłuższego czasu. Terminy, które zaproponował ustawodawca, są zdecydowanie za krótkie. Odpowiedzialność za tłumaczenie zawiłości reformy spoczywa na gminie. Wszelkie następstwa związane z wprowadzonymi zmianami w konsekwencji obciążą jednostki samorządu terytorialnego.”

Ponadto podczas dzisiejszego spotkania poruszono kwestie związane z potrzebą osiągnięcia przez gminy poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz zbierania odpadów i wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do pięciu frakcji odpadów komunalnych. W ocenie Prezydentów Województwa Kujawsko-Pomorskiego gminy powinny same decydować, czy jest potrzeba wprowadzania takiego systemu zbierania odpadów, w zależności od wyników uzyskiwanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów. Ponadto Ministerstwo Środowiska zdaniem samorządowców powinno wspomagać powstawanie i rozwój instalacji do przetwarzania paliwa alternatywnego RDF ze względu na ograniczone możliwości przekazywania tego surowca i zwiększyć dofinansowanie dla firm prowadzących recykling odpadów.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25