facebook RSS # #

18.06.2018 11:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-19 15:27       aktualizacja: 2017-04-19 15:34       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Borzęcin: Budżet 2016

Rok 2016, był czasem mniejszej aktywności inwestycyjnej w gminie Borzęcin. Po zakończeniu realizacji zadań przy udziale środków finansowych z budżetu UE 2007 – 2013, skupiono się na przygotowaniu projektów służących realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, celem aplikowania o dofinansowanie w ogłaszanych naborach.

„W ramach prowadzonej polityki rozwoju, wyznajemy zasadę w myśl której, kluczowe inwestycje w gminie prowadzone są przy udziale i z pomocą funduszy zewnętrznych. Przejawiamy szczególną aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych dla realizowanych przedsięwzięć i jesteśmy w tym zakresie jednym z liderów w regionie, gdyż mamy świadomość, że to czego nie zrobimy dzisiaj, po wyczerpaniu możliwości wsparcia z zewnątrz będziemy musieli realizować +za swoje+, czyli drożej i dłużej” mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Budżet Gminy Borzęcin na 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3 919 097,21 złotych (przy planowanej - 2 870 000,00 złotych). Dochody gminy podsumowano w kwocie 32 340 432,55 złotych, a wydatki w wysokości 28 421 335,34 złotych.

Zaciągnięte w ubiegłych latach na wkład własny do realizowanych inwestycji kredyty spłacono w ramach budżetu 2016 roku w wysokości 4 milionów 350 tysięcy złotych.

Zadłużenie gminy Borzęcin na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 29 628 953,72 złotych. W ciągu kolejnych 13 miesięcy zmniejszyło się o kwotę ponad 7 milionów złotych. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2016 roku wynosił 25 278 953,72 złotych, a na dzień 31.01.2017 roku, po spłacie kolejnych zobowiązań wynosi 22 623 953,72 złotych.

Dzięki przeprowadzonym w ostatnich miesiącach działaniom restrukturyzacyjnym koszty obsługi pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia zostały zmniejszone o 3 193 270 złotych.

Na realizowane inwestycje wydano w 2016 roku 1 059 802,31 złotych, czyli niespełna 4 proc. budżetu.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25