facebook RSS # #

27.04.2018 00:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-20 15:25       aktualizacja: 2017-04-21 09:27       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Bolesławiec: Sesja Rady Miejskiej

26 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Porządek obrad XXXV sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXV sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniach 29 i 31 marca
2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXIV sesji odbytej w dniach 29 i 31 marca 2017 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy – Warszawska – Gdańska w Bolesławcu,
8.2. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
8.3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
8.4. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25